Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Inleiding praktische filosofie voor Pedagogen Deel B (filosoferen met kinderen)

Course
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Studenten bekwamen zich in de theoretische achtergronden en methodiek van het filosoferen met kinderen. Zelf verkregen gespreksresultaten worden inhoudelijk geanalyseerd met behulp van filosofische basisbegrippen. Aan de hand van (inter)nationaal erkende beroepscodes vindt ethische reflectie plaats op het zelf uitgevoerde gesprek. Ook wordt geoefend met het herkennen en construeren van ethische vragen en dilemma’s binnen een pedagogische context.

Leerdoelen

De studenten passen de zich eigen gemaakte filosofische grondbegrippen (eindterm 1.1) toe op concrete opvoedkundige praktijksituaties(eindtermen 2.2, 2.3). Ze ontwikkelen kritisch-analytische en creatief-sociale competenties (eindtermen 2.8, 3.1) en verfijnde ethisch-reflectieve attituden (eindtermen 3.4).

Rooster

Volgt later.

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges

  • Verplichte interactieve werkgroepsbijeenkomsten ter voorbereiding van het zelf te organiseren filosofisch gesprek (verdere informatie hierover via het Tutoraat).

Toetsing

  • Uitgebreid werkstuk (op basis van uit te werken opdrachten).

Blackboard

Collegemateriaal, opdrachtomschrijving e.d. zijn via Blackboard te raadplegen.

Literatuur

  • Brabander, R. de (2008). Van gedachten wisselen. Filosofie en ethiek voor sociale beroepen. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

  • Archard, D. (2004, 2nd edition). Children. Rights and childhood. London: Routledge.

  • Aanvullende informatie wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanbevolen literatuur:
McCall, C. (2010). Anders denken. Filosoferen vanaf de basisschool. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Dr. H. de Frankrijker, kr 4A53, toestel 3445
b.g.g.: kr 4A51, tst 3973

Tijdens de collegeperiode is er spreekuurgelegenheid op woensdagen van 14.00 – 15.00 uur.