Prospectus

nl en

The Learning Brain (2)

Course
2011-2012

Toegangseisen

NB Voor dit vak geldt als ingangsvoorwaarde Het lerende brein (1): Cognitieve en neuropsychologische factoren.

Verplicht differentiatievak voor Bachelorstudenten Pedagogische Wetenschappen met differentiatie Onderwijsstudies.

Keuzevak voor studenten Pedagogische Wetenschappen en andere Bachelorstudenten.

Beschrijving

Voortbouwend op Het lerende brein (1) Cognitieve en neuropsychologische factoren, zullen in deze cursus cognitieve en neurologische aspecten van specifieke onderwijs-relevante en leeractiviteiten zoals lezen, rekenen en probleem-oplossen worden behandeld. Elk van deze activiteiten komt aan de orde tegen de achtergrond van de algemene cognitieve en neurologische structuren en principes zoals die in Het Lerende brein (1) zijn besproken. Daarbij besteden we aandacht aan de processen die tot succes leiden maar ook aan processen die vaak tot falen leiden. Om tot pedagogisch verantwoorde diagnoses en interventies te komen is het belangrijk diepgaande kennis te hebben van de mechanismen van succesvol en falend functioneren.

In deze cursus worden implicaties van de bevindingen van cognitief en neurowetenschappelijk onderzoek voor de onderwijs- en leerpraktijk besproken. Daarbij wordt bestaand onderzoek behandeld maar staat ook het door de student zelf uitwerken van implicaties centraal.

Onderwerpen die in deze cursus onder andere ter sprake komen:
1. Begrijpend lezen
2. Rekenen
3. Tweede taal verwerving en tweetaligheid
4. Opbouw van kennis en revisie van misconcepties
5. Probleem-oplossen.

Leerdoelen

Eindtermen: 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

Rooster

Volgt later.

Onderwijsvorm

Per college: 45 minuten hoorcollege en 45 minuten artikel (review)bespreking.
Gastsprekers, video, opdrachten, presentaties.

Toetsing

Presentaties, schriftelijk tentamen.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Literatuur wordt op Blackboard bekend gemaakt minimaal twee weken voor aanvang van de cursus.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Tijdens deze cursus heeft professor Van den Broek spreekuur één uur na afloop van de colleges.