Prospectus

nl en

Bachelor Thesis: Tax Talents Class

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Aan het einde van de bachelorfase schrijven studenten een eind werkstuk. Getalenteerde en gemotiveerde studenten worden uitgenodigd de “Fiscale Talentenklas” te volgen. Het werkstuk dat deze studenten schrijven heeft de vorm van een kleine scriptie. Het onderwerp van het werkstuk houdt nauw verband met thema’s uit het onderzoeksprogramma “Grenzen van fiscale soevereiniteit”. De studenten worden in een aantal kleinschalige sessies met een docent begeleid bij het schrijven van het werkstuk. Met het oog op die sessies wordt literatuur voorgeschreven. Bovendien wordt van studenten verwacht dat zij meedoen aan de discussie die plaatsvindt tijdens die sessies. Studenten zullen op basis van cijfers en ervaringen van docenten tijdens eerdere vakken worden uitgenodigd voor de “Fiscale Talentenklas”.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het uitdiepen van fiscaalrechtelijke onderwerpen uit het fiscale onderzoeksprogramma en het verder ontwikkelen van schrijf- en onderzoeksvaardigheden.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student verkrijgt beter inzicht in de methoden en technieken benodigd voor het doen van juridisch onderzoek.

 • De onderwerpen waarover studenten die deelnemen aan de Fiscale Talentenklas een werkstuk moeten schrijven sluiten nauw aan bij de onderzoeksthema’s van de afdeling belastingrecht.

Eindtermen vaardigheden “Fiscale Talentenklas”:

 • De student kan zelfstandig juridisch onderzoek uitvoeren naar onderwerpen die zich voordoen op het terrein van het fiscale recht.

 • De student is in staat een wetenschappelijk publiceerbaar schriftelijk werk te produceren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Begeleiding via een aantal nader aan te kondigen klassikale sessies.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Essay.

Inleverprocedures
Wordt nader bekend gemaakt.

Examenstof
Geen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

Studenten voor de “Fiscale Talentenklas” ontvangen een uitnodiging. Het is ook mogelijk – nadat daartoe is opgeroepen door de afdeling Belastingrecht – zelf een aanmelding voor de Talentenklas te doen.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr.dr. J.L.M. Gribnau

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Spreekuur: na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071-5277840

 • E-mail: j.l.m.gribnau@uvt.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: 9.00-16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5277840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.