Prospectus

nl en

General Research Skills 2 en Stage

Course
2011-2012

Toegangseisen

Met goed gevolg afgelegd 2e / 3e jaar. Een ondertekend stage afsprakenformulier moet bij aanvang van de GRS cursus worden getoond.

Beschrijving

In de laatste helft van de derde jaar is de tijd rijp om het geleerde in praktijk te brengen. Dit zal worden gedaan middels een praktische stage naar keuze bij één van de onderzoeksgroepen van het IBL. Ter voorbereiding op de stage wordt er in een korte cursus General Research Skills (2-3 weken) ingegaan op het proces van onderzoek doen, beginnend bij het opstellen van een hypothese aan de hand van de gelezen vakliteratuur, gevolgd door het bedenken van een werkplan met experimentele opzet om deze hypothese te onderzoeken, en het gebruik van statistiek om te toetsen of de verkregen waarnemingen met de verwachting overeenkomen. Tot slot zal het toewerken naar en het schrijven van een concrete publicatie besproken worden. De GRS cursus zal worden afgesloten met het presenteren van de individuele onderzoeksplannen, waarna er met de stage begonnen kan worden. Het cijfer voor de GRS cursus zal meetellen in de eindbeoordeling van de BSc stage.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het opdoen van praktijkervaring met wetenschappelijk onderzoek.

Eindtermen:
De student heeft geleerd hoe je een eigen wetenschappelijk onderzoek opzet en uitvoert en hoe je een verslag in de vorm van een wetenschappelijke publicatie schrijft.

Rooster

Dagelijks van 9.00 tot 17.00

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, literatuurstudie, schrijven en presenteren van een onderzoeksplan, het doen van onderzoek, verslag schrijven.

Toetsing

Presentaties, verslag

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt voor communicatie.

Literatuur

Vakliteratuur

Aanmelden

via Usis

Contact

Harald van Mil; Email: h.g.j.van.mil@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t.