Prospectus

nl en

Tax Management

Course
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal Recht (Zie ook OER).

Beschrijving

Bij het vak Tax management wordt ingegaan op de herleiding van de fiscale jaarrekening vanuit de vennootschappelijke jaarrekening, waarbij aandacht wordt besteed aan de soorten verschillen tussen beide jaarrekeningen en de gevolgen hiervan voor de vennootschappelijke jaarrekening. Aandacht wordt besteed aan de fiscale positie en het tax controle framework, waarbij begrippen als acute en latente belastingen , verliesverrekening en fiscale risico’s worden behandeld. Ook het onderscheid tussen de balans- en de resultaatbenadering als uitgangspunt voor de berekening van latente belastingen wordt besproken. Verder krijgen actuele onderwerpen zoals Horizontaal toezicht, Samenval en De Verkorte Winstaangifte een plaats binnen het vak. Ook wordt de invloed van de toepassing van IFRS op de vennootschappelijke en de fiscale winstbepaling, alsmede de gevolgen voor de (fiscale) jaarrekening uit hoofde van de thincapregeling besproken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
De academisch gevormde fiscalist zal in de praktijk veelvuldig in aanraking komen met de bedrijfseconomische en juridische comptabele aspecten van de vennootschappelijke en de fiscale jaarrekening, de aangifte vennootschapsbelasting en de daarmee samenhangende onderwerpen. Het vak Tax management bereidt kandidaten hierop voor.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Eindtermen inhoud

 1. De student heeft inzicht in de herleiding van de fiscale jaarrekening vanuit de vennootschappelijke jaarrekening en is in staat de daarbij voorkomende soorten verschillen met hun gevolgen voor de jaarrekening te duiden,
 2. De student heeft inzicht in de bepaling van de fiscale positie van de onderneming in de vorm van een extra-comptabele, vermogensbepa¬lende balans.
 3. De student heeft inzicht in de verrekening van fiscale verliezen,
 4. De student heeft inzicht in de problematiek omtrent de opzet van een tax control framework met de vastlegging van de bijbehorende fiscale risico’s
 5. De student heeft inzicht in de invloed van IFRS op de fiscale jaarwinstbepaling.
 6. De student heeft inzicht in de comptabele aspecten van de thincapregeling.

Eindtermen vaardigheden
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 1. De student is in staat om de verwerking van winstbelasting in de jaarrekening te beoordelen van uit een algemeen (fiscaal) juridisch en bedrijfseconomisch oogpunt.
 2. De student is in staat met de verworven kennis actuele fiscale onderwerpen voor zover van invloed op de vennootschappelijke en fiscale jaarrekening te duiden

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Aantal á 2 uur: 5
Namen docenten: dr. J.P. J. Witjes, dr. T.L.M. Verdoes.
Voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de in de planning( rooster) opgenomen literatuur of artikelen.
Inzet Blackboard: Onder het vak Tax management ™ vanaf 1 week voor aanvang eerste college.

Werkgroepen
Aantal á 3 uur: 5.
Namen docenten: dr. J.P. J. Witjes, dr. T.L.M. Verdoes.
Voorbereiding studenten: Het maken van de respectievelijke opgaven uit het werkboek/ syllabus.
Inzet Blackboard: Onder het vak Tax management ™ vanaf 1 week voor aanvang eerste college.

Andere onderwijsvorm(en)
Voordrachten gastdocenten van de overheid en/of het bedrijfsleven (afhankelijk van beschikbaarheid)

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijke tentamen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur inclusief de actuele vakpublicaties / artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege (ook van gastdocenten) en werkgroep, en verder door middel van blackboard verstrekte actuele artikelen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: – Syllabus winstbelasting 2011-2012 – Actuele vakpublicaties (via Blackboard bekendgemaakt)

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt via Blackboard bekendgemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr.J.P.J. Witjes

 • Werkadres: Steenschuur 25.

 • Bereikbaarheid: Na afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7510

 • E-mail: j.p.j.witjes@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscaal en economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfseconomie

 • Kamernummer secretariaat: B-229

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO