Prospectus

nl en

Optional course obtained at foreign university

Course
2011-2012

Een in het buitenland gevolgd keuzevak kan, onder voorwaarden, dienen als vervangend vak voor het gebonden keuzevak ‘Belastingverdragen’.

Fiscale vakken in het buitenland

In het kader van de verschillende uitwisselingsverdragen van de Universiteit Leiden en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, kan de student de keuze maken om een periode in het buitenland door te brengen en te studeren aan een buitenlandse universiteit. Een in het buitenland gevolgd keuzevak kan onder voorwaarden dienen als vervangend vak voor de vakken Belastingverdragen, Fiscale Bedrijfseconomie of Europees belastingrecht directe en indirecte belastingen.
Op de volgende twee manieren kan een aan een buitenlandse universiteit afgelegd studieonderdeel dienen ter vervanging van een vak uit het Leidse Master curriculum:

  • De student volgt een goedgekeurd fiscaalrechtelijk vak aan een buitenlandse universiteit.Vanwege het feit dat het hier vervanging van een verplicht vak/gebonden keuzevak betreft, dient het in het buitenland te volgen vak aan een aantal voorwaarden te voldoen. De student moet er onder andere rekening mee houden dat minimaal twee maanden van tevoren toestemming dient te worden gevraagd. Een uitgebreide weergave van de voorwaarden staat op de Blackboard-omgeving ‘Fiscaal recht studeren in het buitenland’.

  • De student neemt deel aan de uitwisselingsprogramma met de University of Florida, Gainesville. Voor maximaal 10 master-studenten Fiscaal Recht bestaat de mogelijkheid om een gedeelte van het tweede semester te studeren aan de University of Florida (UF), Gainesville. Binnen een op maat gesneden uitwisselingsprogramma kunnen de studenten in de laatste fase van hun studie zonder studievertraging kennis en ervaring opdoen in de Verenigde Staten. Voorlichting over deelname aan deze uitwisseling zal in het najaar worden verzorgd.

Meer informatie kun je vinden op de blackboard omgeving: fiscaal recht studeren in het buitenland. Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling belastingrecht.

  • Instituut: Fiscale en economische vakken

  • Afdeling: Belastingrecht

  • Kamernummer secretariaat: B-211

  • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 17.00 uur

  • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

  • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl