Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Italiaans: Italiano III (Taalvaardigheid keuzevak voor niet hoofvakstudenten Italiaans)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Bij het taalvaardigheidsonderwijs wordt aandacht besteed aan de volgende vaardigheden: luisteren, spreken en lezen. De grammatica is hierbij de centrale pijler. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de systematische opbouw en uitbreiding van een basiswoordenschat.

Leerdoelen

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de cursus aan het einde van het blok de volgende doelen, uitgesplitst naar de genoemde aspecten, te bereiken:

Luisteren: B1
Lezen: B1
Gesproken interactie: A2/B1
Gesproken productie: B1
Geschreven productie: –

Voor een gedetailleerde beschrijving zie Blackboard.
Aan het einde van de cyclus is de student in staat om luister-, lees-, en spreekopdrachten uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen binnen het Europees referentiekader.

Rooster

Zie het rooster op de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Het geleide leerproces voltrekt zich middels werkcolleges waarbij op basis van thematisch geordende hoofdstukken individuele opdrachten en groepsopdrachten worden uitgevoerd.
Het gaat hierbij om wekelijks 2 uur college en een behoorlijk aantal uren zelfstudie.

Toetsing

(Rete1 unità 1-15) + Rete2 unità (1-3) unità 4-15

Indicazioni composizione esame e valutazione:
Ascolto (15% del voto): A2/B1
Lettura (15% del voto): A2/B1
Produzione e interazione orale (30% del voto), test orale: B1 (produzione orale),
A2/B1 (interazione orale)
Vocabolario (20% del voto) livello di correttezza richiesto 75%
Grammatica (20% del voto) livello di correttezza richiesto 75%

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • M. Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 1, libro di classe; libro di casa (met bijbehorende CD of cassette; COMPITO2)

  • M. Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 2, libro di classe; libro di casa (met bijbehorende CD of cassette; COMPITO2

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Bij de docent drs. E. Odelli