Prospectus

nl en

Ministages (EBC)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Cursus Zoologie en Ontwikkelingsbiologie met goed gevolg afgerond (indien ministage met zoologisch onderwerp).

Cursus Ecologie en Milieu met goed gevolg afgerond (indien ministage met ecologisch onderwerp).

Beschrijving

In deze cursus komen specifieke aspecten van experimenteel onderzoek expliciet aan de orde, namelijk:

  1. Het formuleren van een goede vraagstelling
  2. Literatuuronderzoek (wat is wel en wat niet bekend)
  3. Het formuleren van hypothese en experiment
  4. De analyse en interpretatie van resultaten
  5. Schriftelijke verslaglegging van de resultaten
  6. Mondeling presenteren van de resultaten

Er wordt een inleiding gegeven tot literatuuronderzoek en mondeling en schriftelijk rapporteren van wetenschappelijk onderzoek. Bij de ministages moeten studenten eigen onderzoekjes formuleren, uitvoeren, en presenteren, in samenwerking met hun begeleiders.
Tijdens de cursus worden zowel ecologische als zoologische onderzoeksonderwerpen aangeboden.
De ecologische onderwerpen sluiten aan op de cursus Ecologie Theorie en de zoologische onderwerpen op de cursus Zoologie en Ontwikkelingsbiologie. De nadruk ligt op experimenteel werk, waarbij theorie uit de genoemde cursus wordt toegepast in eigen onderzoeksprojecten.

Groepsindeling
Studenten geven hun voorkeur voor zoologie of ecologie door aan het begin van het tweede semester, waarna direct daarna indeling plaats vindt. Er zijn in elk cursusdeel maximaal 26 plaatsen (totaal 52). Indien vol dan schuiven studenten door naar het andere deel van de cursus, voor zover daar nog plaats is. Derdejaars studenten die de cursus voor de tweede keer doen worden automatisch geplaatst voor het deel dat ze nog niet hebben gevolgd. Studenten die zich later opgeven (na begin tweede semester) worden toegevoegd aan de cursusdelen zo lang er nog plaats is. De studenten die zich opgeven nadat de hele cursus vol is krijgen de gelegenheid om een literatuurstudie te doen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Kennismaking met alle aspecten van onderzoek door het doen van een mini onderzoek. Studenten leren ook in een klein groepje samen te werken.

Eindtermen:
Studenten zijn bekend met het opzetten en uitvoeren van een eigen onderzoekje, met het doen van literatuuronderzoek en met het mondeling en schriftelijk rapporteren van wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Zie Blackboard

Onderwijsvorm

Colleges/Instructie
In groepen zelfstandig uitvoeren ministage
Presentaties

Alle aspecten van onderzoek doen komen aan de orde. Algemene vraagstelling, maken van hypothesen, relevante literatuur verzamelen en lezen, verzamelen van gegevens, statistische toetsing, mondelinge en schriftelijke verslaggeving. Er wordt in groepen samengewerkt.

Toetsing

Individueel cijfer. Beoordelingen onderzoeksvoorstel, praktische werk, verslag, eindpresentatie

Blackboard

Achtergrond informatie staat in Blackboard

Literatuur

Wetenschappelijke literatuur

Aanmelden

Via USIS, daarna aanmelden in Blackboard

Contact

Mw Drs. I.M.L. de Jong, email: i.m.l.de.jong@biology.leidenuniv.nl
Dr. T. J. de Jong, email: t.j.de.jong@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Studenten kunnen alleen kiezen voor een zoologisch onderwerp indien zij de cursus zoologie en ontwikkelingsbiologie voldoende hebben afgerond. Studenten die een ministage met ecologisch onderwerp willen doen worden geadviseerd minimaal 1 van de cursussen Ecologie en Milieu of Evolutie en Ecologie te hebben gevolgd.