Prospectus

nl en

Bachelor Thesis: Tax Law

Course
2011-2012

Toegangseisen

Let op: Studenten kunnen alleen inschrijven voor de bachelorscriptie wanneer de propedeuse volledig is afgerond (cf art. 4.2.1. OER 2011-2012).
Natuurlijk dienen studenten vergevorderd genoeg te zijn met hun fiscale bachelorvakken en studie om de thematiek en het niveau van (de scriptieonderwerpen van) dit derdejaarsvak aan te kunnen.

Beschrijving

Korte omschrijving van het vak
Een student doet in een wetenschappelijk betoog verslag van een zelfstandig uitgevoerde bestudering van een fiscaal-juridisch onderwerp. Hij of zij moet er blijk van geven in staat te zijn om op basis van onderzoek in wet, literatuur en jurisprudentie e.d. op een analytische en kritische wijze verslag te doen van dat onderzoek en van bestaande analyses en openstaande problemen binnen een rechtsgebied. De student moet er daarnaast blijk van geven zelfstandig een scriptie te kunnen schrijven die wat betreft het taalgebruik en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het vakgebied worden gesteld.
Getalenteerde en gemotiveerde studenten zullen worden gevraagd deel te nemen aan de Fiscale Talentenklas; deze studenten schrijven hun eindwerkstuk in de vorm van een kleine scriptie (zie de vakbeschrijving van dat vak).

Leerdoelen

Het doel van de bachelorscriptie is het aanleren van vaardigheden, zoals onderzoek, structureren, argumenteren en het leren schrijven van een artikel. Het is daarbij van minder groot belang welk specifiek onderwerp c.q. rechtsgebied daarbij centraal staat.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

_Hoorcolleges 1

_Werkgroepen 4

Andere onderwijsvorm(en)
Begeleiding via persoonlijke en groepsgewijze feedback door een docent.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Essay.

Inleverprocedures
Wordt nader bekend gemaakt.

Examenstof
Geen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuu

r
Verplicht studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

Inschrijving via uSis is niet nodig; er zal via Blackboard een openingscollege worden aangekondigd. Tijdens het openingscollege kunnen studenten zich aanmelden voor dit vak.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. A.O. Lubbers

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Spreekuur: na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071-5277840

 • E-mail: a.o.lubbers@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: 9.00-16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5277840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.