Prospectus

nl en

Hunter-gatherers and farming communities in the Near East and the Caribbean

Course
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

In dit college worden de jager-verzamelaar samenlevingen en boerengemeenschappen in het Nabije Oosten en de Caraïben besproken.
Enerzijds zullen bestaande modellen over de aard van jager-verzamelaar samenlevingen, het proces van neolithisatie, en boerengemeenschappen de revue passeren.
Anderzijds zullen deze modellen met concrete archeologische voorbeelden uit het Nabije Oosten en de Caraïben ingevuld worden. Op deze manier zal een beter begrip van deze samenlevingen worden verkregen, alsmede de problemen waar een archeoloog mee te maken krijgt bij het bestuderen van dergelijke samenlevingen.

Leerdoelen

  • Inzicht krijgen in de verschillende verklarende modellen die er bestaan over jager-verzamelaar samenlevingen, het proces van neolithisatie, en boerengemeenschappen;

  • Deze modellen kritisch kunnen evalueren aan de hand van een aantal archeologische voorbeelden uit het Nabije Oosten en de Caraïben.

Ects berekening

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 14 hoorcolleges (2 ects);

  • 420 pagina’s literatuur (3 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Tentamen.

Toetsvorm deadline

Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • P.M.M.G. Akkermans & G.M. Schwartz, The archaeology of Syria, from complex hunter-gatherers to early urban societies (ca. 16.000-300 BC). Cambridge: Cambridge University Press (2003). Hoofdstukken 2-5;

  • S.M. Wilson, The Archaeology of the Caribbean. Cambridge: Cambridge University Press (2007).

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr O.P Nieuwenhuyse of dr M.J. Versluys.