Prospectus

nl en

Urbanisation and state formation in the Near East and the Mediterranean

Course
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

In dit college staan processen van urbanisatie en staatsvorming zoals die plaatsvinden in het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld tussen ca. 4.000 voor Christus en 300 na Christus centraal.
Urbanisatie en staatsvorming zijn van cruciaal belang in de ontwikkeling van complexe samenlevingen. In deze cursus zullen allereerst deze begrippen zelf worden ingeleid. Vervolgens zal de ontwikkeling van urbanisatie en staatsvorming in het Nabije Oosten enerzijds en, anderzijds, de Mediterrane wereld worden besproken aan de hand van een historisch overzicht van archeologische voorbeelden. Op deze manier wordt niet alleen de ontwikkeling van deze complexe samenlevingen in kaart gebracht, maar ook de problemen waar een archeoloog mee te maken krijgt bij de bestudering van deze processen.
Thema’s die zullen worden behandeld zijn: urbanisatie, centrale plaatsen, staatsvorming, handel, collapse, multiculturaliteit en imperialisme.

Leerdoelen

  • Inzicht krijgen in de verschillende verklarende modellen die er bestaan voor het ontstaan van (en ontwikkelingen in) complexe samenlevingen in al hun facetten;

  • Kritisch kunnen evalueren van bovengenoemde thema’s aan de hand van een aantal archeologische voorbeelden uit de archeologie van het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld.

Ects verdeling:

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 14 hoorcolleges (2 ects);

  • 420 pagina’s literatuur (3 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Tentamen.

Toetsvorm deadline

Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • R. Matthews, The Archaeology of Mesopotamia: Theories and Approaches. London: Routledge (2003). 204 p.

  • S.E. Alcock & R. Osborne, Classical Archaeology. Malden MA: Blackwell. Chapters 3-5, 8 & 10, 201 p.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr B.S. Düring of dr T.D. Stek.