Prospectus

nl en

Early prehistory

Course
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

World Archaeology 1 behaald.

Beschrijving

Deze cursus behandelt de culturele transformaties in de vroege prehistorie van Noordwest-Europa, van laat-glaciale jager-verzamelaars tot de hunebedden van de Trechterbeker-westgroep.
Centraal staan de aanpassingen aan de omgevingsveranderingen in het Holoceen en in het bijzonder de overgang van jagen en verzamelen naar een landbouwend bestaan.
Aan de hand van gegevens over voedseleconomie, nederzettingen, grafgebruik en uitwisselingsnetwerken zullen verschillende theorieën en modellen bediscussieerd worden.

Leerdoelen

  • Beschrijven en toepassen van de archeologische periodisering voor Nederland en Noordwest-Europa;

  • Beschrijven van de belangrijkste veranderingen in de archeologische gegevens;

  • Beschrijven van de belangrijkste theorieën met betrekking tot de vroege prehistorie;

  • Kritisch lezen en analyseren van wetenschappelijke informatie;

  • Schrijven van een goed opgebouwd en beargumenteerd betoog.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • Hoorcolleges (1 ects);

  • Literatuur (2 ects);

  • Opdrachten en essay (1 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

Responsiecollege.

Toetsvorm

  • Wekelijkse opdracht;

  • Essay.

Toetsvorm deadline

De opdrachten en het essay moeten beide in de tentamenweek ingeleverd worden.

Literatuur

L.P. Louwe Kooijmans et al. (red.), Nederland in de prehistorie. Amsterdam: Bert Bakker (2005) (of de editie uit 2009 of de Engelse editie).

Inschrijven

De inschrijving verloopg via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr A. Verpoorte.