Prospectus

nl en

Late prehistory and provincial-Roman archaeology

Course
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

World Archaeology 1 en World Archaeology 2 behaald.

Beschrijving

In deze cursus wordt de ontwikkeling van Noordwest-Europa bestudeerd tussen 2.500 voor Chr. en ca. 400 na Chr. Er komen allerlei aspecten aan bod, zoals nederzettingen, grafheuvellandschappen, uitwisselingsnetwerken, landbouwsystemen en politieke organisatie.

Leerdoelen

  • Kennis van de chronologie van de Late Prehistorie en Romeinse Tijd in Noordwest-Europa;

  • Kennis van de ontwikkelingen in Nederland in de context van Noordwest-Europa op het gebied van bewoningsgeschiedenis, de verschillende gemeenschappen (militair, burgers, platteland) en hun identiteiten;

  • Het kunnen omschrijven en toepassen van theoretische concepten voor de interpretatie zoals macht, uitwisseling, ritueel, etc.

  • Vaktermen kunnen definiëren, zoals vicus, colonia, castra, etc.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • Hoorcolleges (1,5 ects);

  • Literatuur (3,5 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Toetsvorm deadline

Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • L.P. Louwe Kooijmans, et al. (red.), Nederland in de prehistorie (2005, of de editie uit 2009, of de Engelstalige editie);

  • M. Carroll, Romans, Celts and Germans: The German Provinces of Rome (2001).

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met prof dr H. Fokkens of drs J. de Bruin.