Prospectus

nl en

Medieval archaeology

Course
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Dit college geeft een inleiding in de ontwikkelingsgeschiedenis van de uiterlijke verschijningsvormen en het functioneren van nederzettingen en steden gedurende de middeleeuwen in Noordwest-Europa, met nadruk op de Nederlanden. Er wordt gebruik gemaakt van enkele capita selecta om op exemplarische steden dieper in te gaan. Resultaten van archeologisch, historisch en bouwhistorisch onderzoek worden gecombineerd.

Leerdoelen

  • Het kennen van de verscheidenheid aan middeleeuwse nederzettingsvormen en de veranderingen die daarin zijn opgetreden;

  • Het kennen van typische bouwvormen en de ontwikkelingen die daarin zijn opgetreden;

  • Het kennen, benoemen en dateren van de belangrijkste stedenvormende processen;

  • Het plaatsen van de stedelijke ontwikkeling in hun politieke-en sociaal-economische context;

  • Het kunnen lezen en interpreteren van opgravingsverslagen van stadskernonderzoek.

Ects berekening

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 7×2 uur hoorcollege;

  • 280 pagina’s literatuur;

  • Opdrachten.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

  • Tentamen;

  • Opdrachten tijdens het hoorcollege.

Toetsvorm deadline

Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs E.J. Bult.