Prospectus

nl en

Archaeology and ideology in the Near East

Course
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

Binnen de hedendaagse archeologie is een sterke kritische stroming ontstaan die zich ten doel stelt verborgen stereotypen en ideologische vooringenomenheid in het wetenschappelijke discours te ontmaskeren. Met name binnen de archeologie van het Nabije Oosten is deze stroming relevant. Er is immers wel verzucht dat in het Midden Oosten objectieve archeologie onmogelijk is: altijd zou archeologisch onderzoek in deze turbulente regio gekleurd zijn door politieke en ideologische inmengingen.

Het archeologische onderzoek in de regio kent vele voorbeelden van studies waar politiek en ideologie het werk- en denkproces zouden hebben aangestuurd. Anderen verzetten zich tegen dit eenzijdige, negatieve beeld en stellen dat waardevrije, objectieve wetenschap wel degelijk mogelijk is.
Zonder partij te kiezen worden in deze cursus een aantal case studies van politiek en ideologie als sturende factoren bij wetenschappelijk archeologisch onderzoek behandeld.
In een introductiecollege komen de relevante theoretische stromingen aan de orde. Studenten presenteren vervolgens in de vorm van referaten de case studies, gevolgd door discussie. Is objectieve archeologie in het Nabije Oosten mogelijk, en zo ja, hoe?

Leerdoelen

Studenten raken vertrouwd met relevante theoretische stromingen met betrekking tot ideologie en politiek binnen de archeologie, en leren deze benaderingen kritisch te evalueren aan de hand van case studies.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • Werkcollege (1 ects);

  • Referaat (2 ects);

  • Essay (2 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege (met referaat).

Toetsvorm

  • Essay (max. 3.000 woorden);

  • Wekelijkse opdrachten.

Toetsvorm deadline

Het essay moet ten hoogste 2 weken na afsluiting van de collegereeks ingeleverd worden.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr O.P. Nieuwenhuyse.