Prospectus

nl en

Material studies in Dutch archaeology

Course
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie en BA2-profiel Archeologie van Noordwest-Europa behaald.

Beschrijving

In dit practicum wordt vondstmateriaal uit Nederland beschreven, gedetermineerd en getekend. Speciale aandacht wordt besteed aan de basale kennis van aardewerkvormen vanaf Swifterbant tot de Late Middeleeuwen.

Leerdoelen

  • Kennis opdoen van de materiële cultuur uit Noordwest-Europa van de prehistorie tot en met de middeleeuwen;

  • Basisvaardigheden verkrijgen in het herkennen, beschrijven en tekenen van aardewerk.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • College (1 ects);

  • Practicum (1 ects);

  • Opdracht (3 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Practicum.

Toetsvorm

Opdrachten.

Toetsvorm deadline

De opdrachten moeten in de tentamenweek na de collegereeks ingeleverd worden.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr A. Verpoorte.

Opmerkingen

Dit practicum wordt eenmaal per jaar aangeboden. Indien het niet gehaald wordt, dien je het jaar erop het gemiste onderdeel te herkansen. Zie ook het toetsbeleid van de opleiding Archeologie.