Prospectus

nl en

Project group North-West European archaeology

Course
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

BA2-profiel Archeologie van Noordwest-Europa, en Materiaalkennis Nederlandse archeologie behaald.

Beschrijving

In een projectgroep worden onderzoeksvaardigheden aangeleerd. Daarbij kunnen allerlei aspecten aan bod komen, van het meten, coderen, en tekenen van vondsten, het invoeren van gegevens, het uitwerken en digitaliseren van sporen- en structurenkaarten, tot sample-selectie voor C14 of residu-analyse en het maken van een plan van aanpak.
Er is keuze uit verschillende projecten van Prehistorie tot en met de Late Middeleeuwen. De onderzoeksprojecten worden op de Blackboard module verder toegelicht. Inschrijving op een werkgroep vindt in blok 1 plaats via Blackboard. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van studenten over de verschillende werkgroepen.

Het aanbod voor 2012-2013 is:

 • Vroege Prehistorie: Midden-Paleolithisch vuursteen uit Colmont-Ponderosa in Zuid-Limburg wordt bestudeerd (Verpoorte).

 • Late Prehistorie: De opgraving van Bovenkarspel in West-Friesland wordt uitgewerkt (Roessingh, Fokkens).

 • Romeinse Tijd: Een practicum met betrekking tot aardewerk, metalen voorwerpen en mogelijk leervondsten (van Driel-Murray, Driessen, Stoffels).

 • Vroege Middeleeuwen: Practicum aan de hand van vondsten uit een Merovingisch grafveld met aardewerk en metaalvondsten (Theuws, Kars, de Haas).

 • Late Middeleeuwen: practicum met betrekking tot pottenbakkersafval uit stedelijke context (van Oosten).

 • Opgravingen te Oegstgeest: vondsten die gedaan zijn in Oegstgeest (Bult).

Een onderdeel van het practicum is een cursus Adobe Illustrator, gericht op het tekenen van aardewerk.
De uitwerking van materiaal kan, in overleg met de betrokken docent, gecombineerd worden met het schrijven van de BA3-scriptie.

Leerdoelen

 • Kennis en vaardigheden in de uitwerking van archeologisch onderzoek;

 • Kritische en zorgvuldige omgang met archeologische gegevens.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • Practicum (2 ects);

 • Literatuur (1 ects);

 • Opdracht (2 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Practicum.

Toetsvorm

 • Ingevulde codelijsten;

 • Eindverslag.

Toetsvorm deadline

De inleverdatum voor de codelijsten en eindverslag is 20 januari 2013.

Literatuur

Afhankelijk van het gekozen onderzoek.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit practicum contact op met dr A. Verpoorte.

Opmerkingen

Dit practicum wordt eenmaal per jaar aangeboden. Indien het niet gehaald wordt, dien je het jaar erop het gemiste onderdeel te herkansen. Zie ook het toetsbeleid van de opleiding Archeologie.