Prospectus

nl en

Seminar Lipchitz in the Netherlands

Course
2011-2012

Toegangseisen

Propedeusewerkcollege III: Schrijven en Presenteren of vergelijkbare cursus met succes afgerond.

Beschrijving

De tentoonstelling ‘‘Jacques Lipchitz De collectie van The Israel Museum, Jerusalem’‘ is niet alleen het eerste echte Lipchitz retrospectief in Nederland maar past ook in een reeks tentoonstellingen die museum Beelden aan Zee, in samenwerking met het Sculptuur Instituut, wijdt aan de hoofdrolspelers van de internationale beeldhouwkunst uit de twintigste eeuw en hun ontvangst in Nederland. De stormachtige ontwikkeling die het oeuvre van Lipchitz heeft doorgemaakt, is nergens zo goed te volgen als in de tientallen geboetseerde studies die hijzelf als de basis van zijn beeldhouwkunst zag en de kern vormen van de huidige tentoonstelling. De tentoonstelling besteedt ook aandacht aan een aantal Nederlandse beeldhouwers dat zichtbaar beïnvloed is door het sculpturale geweld van Lipchitz. De workshop zal zich richten op het definiëren van die plastische ontwikkeling en het omschrijven van de invloed, in het algemeen en per kunstenaar afzonderlijk. Naast het in museum Beelden aan Zee bekijken en bespreken van de tentoongestelde werken, bestaan de werkzaamheden voor deze workshop verder uit literatuuronderzoek – in de bibliotheek van het sculptuur Instituut en de Leidse Universiteitsbibliotheek – en het schrijven van een paper. Bilateraal contact met de docent kan in Scheveningen of Leiden plaatsvinden.

Leerdoelen

Studenten hebben na afloop van de cursus geleerd om beeldhouwwerken visueel te nalyseren, zij kunnen omgaan met bronnen en literatuur op het gebied van de (inter)nationale beeldhouwkunst; zij zijn in staat om over de receptie van beeldhouwkunt in een land (in het bijzonder Nederland) een beredeneerd oordeel te formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling. – Kennis hebben van een belangrijke beeldhouwwerken van de internationale twintigtse beeldhouwkunst; – weten welke op welke wijze moderne beeldhouwers; – onder meer door gebruik te maken van geboetseerde studies; – toewerken naar hun uiteindelijke creaties; – in staat zijn om de onderlinge beïnvloeding van kunstenaars (beeldhouwers) aantoonbaar te maken, zowel in mondelinge als schriftelijke presentaties; – De praktijk van de beeldhouwer kunnen verbinden met gangbare manieren van tentoonstellen in een land;

Rooster

5x op de dinsdagmiddag 13-17.00 uur: 10/4, 17/4, 24/4, 8/5, 15/5 Locatie: Museum Beelen aan Zee.

Onderwijsvorm

Werkcollege, op locatie (Museum Beelden aan Zee).

Toetsing

De wijze waarop de cursus getoetst wordt. Indien voor een combinatie van toetsvormen wordt gekozen: graag aangeven welke weging gehanteerd wordt in de totstandkoming van het eindcijfer. Druk op F1 voor de mogelijkheden:

Blackboard

Nee

Literatuur

Catherine Putz (2002). Jacques Lipchitz: The First Cubist Sculptor. Lund Humphries Publishers Ltd.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. dr. J.B.J. Teeuwisse: teeuwisse@sculptuurinstituut.nl

Opmerkingen

Overige informatie. Hieronder volgt de link naar de tentoonstelling:
http://www.beeldenaanzee.nl/index3.php?lang=nl&item=DHODH