Prospectus

nl en

The archaeology of ritual and religion in the Near East

Course
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

World Archaeology 3 en Academische Vaardigheden behaald.

Beschrijving

De archeologie van het Nabije Oosten in buitengewoon rijk aan vaak spectaculaire, soms bizarre uitingen van ritueel en religie. Maar wat is eigenlijk ritueel? Hoe gaan archeologen te werk bij het identificeren van cultusplaatsen? Welke criteria hanteren zij hierbij en bestaat hiervoor een standaard werkwijze? Welke invloed heeft het meer algemene theoretische begrippenkader van de archeoloog bij het denken over cultusplaatsen? Is er een verschil tussen cultusplaatsen en tempels?

In deze cursus zal worden ingegaan op de zeer verschillende manieren waarop archeologen cultusplaatsen in de regio hebben bestudeerd. Dit onderzoek wordt gekoppeld aan bredere interpretatieve thema’s in de archeologie. Dit zal gebeuren middels een algemeen introductiecollege waarin de theoretische en antropologische benaderingen van ritueel en religie behandeld worden.
Vervolgens zal aan de hand van een aantal case studies geëvalueerd worden wat de kracht en zwaktes zijn van de verschillende benaderingen van cultusplaatsen. Studenten lezen per bijeenkomst achtergrondliteratuur en bereiden een opdracht voor.

Leerdoelen

Studenten raken vertrouwd met de verschillende manieren waarop cultusplaatsen in de archeologie zijn bestudeerd en leren deze benaderingen kritisch te evalueren aan de hand van case studies.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • Hoorcollege (1 ects);

  • Essay (2 ects);

  • 150 pagina’s literatuur (2 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

  • Wekelijkse opdrachten via Blackboard.

  • Essay (max. 2.500 woorden).

Toetsvorm deadline

Het essay dient uiterlijk 2 weken na afsluiting van de collegereeks ingeleverd te worden.

Literatuur

Per college worden 1 of 2 artikelen gelezen. De lijst met te lezen artikelen wordt tijdens het eerste college uitgereikt.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr O.P. Nieuwenhuyse of dr B.S. Düring.