Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Italiaans: Taalvaardigheid Ic

Course
2012-2013

Toegangseisen

Het onderdeel Taalvaardigheid Ia dient voor aanvang van de cursus afgerond te zijn.

Beschrijving

Bij het taalvaardigheidsonderwijs worden taalactiviteiten (receptief en productief) uitgevoerd met het doel de communicatieve taalcompetenties te ontwikkelen. Studenten worden gevraagd teksten die betrekking hebben tot onderwerpen in bepaalde domeinen, te gebruiken en te produceren. De taalactiviteiten dienen als uitgangspunt voor reflectie over de linguïstische competenties: grammatica, lexicon, fonologie, etc.; sociolinguïstische competenties: sociaal-culturele aspecten relevant voor het taalgebruik;
pragmatische competenties: beurten nemen, thematische ontwikkeling, coherentie en cohesie, etc.

Leerdoelen

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de cursus de volgende doelen, uitgesplitst naar de genoemde aspecten, te bereiken:
Luisteren: A2/B1
Lezen: B1
Gesproken interactie: A2
Gesproken productie: A2/B1
Schrijven: A1/A2

Voor een gedetailleerde beschrijving zie Blackboard.
Aan het einde van de cursus is de student in staat om luister-, lees-, spreek- en schrijfopdrachten uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen binnen het Europees referentiekader.
Het geleide leerproces voltrekt zich middels werkcolleges waarbij op basis van veertig thematisch geordende hoofdstukken individuele opdrachten en groepsopdrachten worden uitgevoerd.
Het gaat hierbij om wekelijks 6 uur college en 10 uur zelfstudie.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijke toetsen of tentamen met gesloten vragen en met korte open (invul)vragen in digitale vorm.

Beoordeling/samenstelling van het eindcijfer:
Test 1: (20%) 01-03-2012
Test 2: (30%) 15-03-2012
Test 3: (50%) 22-03-2012

Herkansing (100%) 29-03-2012

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

 • M.Mezzadri, P.E. Balboni,_ Rete! 1_, libro di classe, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-444-6 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-444-6

 • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 1, libro di casa, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-497-7 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-497-2 (met audioCD)

 • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 2, libro di classe, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-526-4 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-526-9

 • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 2, libro di casa, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-551-5 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-551-1 (met audioCD)

 • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 3, libro di classe, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-585-X / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-585-6

 • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 3, libro di casa, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-588-4 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-588-7 (met audioCD)

 • J.H. Brinker, Grammatica Italiaans, Utrecht, laatste uitgave, ISBN 9027480648

 • E. Odelli, Compito4 – Grammatica di base ed eserciziario per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera, Leiden, 1996-2007. Online beschikbaar op de website: http://www.ellipsconsortium.nl/ellips

 • V. Lo Cascio, Groot elektronisch woordenboek Italiaans-Nederlands/Nederlands Italiaans – CD-Rom, Stichting Italned/ Amsterdam University Press, Amstelveen /Amsterdam, 2006 ISBN 9053568301
  òf
  Van Dale Handwoordenboek Italiaans-Nederlands, Nederlands-Italiaans, Van Dale, Utrecht, 2001

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Drs. E. Odelli

Opmerkingen

Rete1 (unità 1-15)
Rete2 (unità 1-15)
Rete3 (unità 1-3)

 • Programma test 1: 24-02-2011 – (Rete1+Rete2 unità 1-7)+ Rete2 unità 8-13

 • Programma test 2: 10-03-2011 – (Rete1+Rete2 unità 1-13)+ Rete2 unità 14-15 + Rete3 unità 1

 • Programma test 3: 17-03-2011 – (Rete1+Rete2+Rete3 unità 1) + Rete3 unità 2-3