Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Italiaans: Taalvaardigheid IIb

Course
2012-2013

Toegangseisen

De onderdelen Taalvaardigheid I dienen voor aanvang van de cursus afgerond te zijn

Beschrijving

In aansluiting met het taalvaardigheidsonderwijs van de propedeuse, worden de verschillende vaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven), geïntegreerd aangeboden in vier modules. Daarenboven worden, binnen een projectmatige aanpak, aan de hand van divers bronnenmateriaal (teksten en documenten, geluids- en beeldfragmenten, elektronische informatie) en veldwerk een viertaal projecten ontwikkeld. Daarnaast wordt grammatica en woordenschat aangeboden.

Leerdoelen

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de cursus de volgende doelen, uitgesplitst naar de genoemde aspecten, te bereiken:
Luisteren: B1/B2
Lezen: B2
Gesproken interactie: B1/B2
Gesproken productie: B1/B2
Schrijven: B1

Voor een gedetailleerde beschrijving zie Blackboard.
Aan het einde van de cursus is de student in staat om luister-, lees-, spreek- en schrijfopdrachten uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen binnen het Europees referentiekader.
Het geleide leerproces voltrekt zich middels werkcolleges en projectonderwijs waarbij het thema Italiaanse cultuur, sameleving en identiteit centraal staat.
Het gaat hierbij om wekelijks 6 uur college en 10 uur zelfstudie.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege/Projectonderwijs

Toetsing

Schriftelijke toetsen met gesloten vragen en met korte open (invul)vragen, mondelinge toets en paper.

Beoordeling/samenstelling van het eindcijfer:
Schriftelijke test (grammatica en vocabulaire): 30%
Mondelinge presentatie (een publiek toespreken): 10%
Mondelinge test (interactie): 20%
Paper (project over de Italiaanse gewesten): 40%

Een van de vier deelcijfers onvoldoende (minimaal 5,0) is toegestaan, mits het gemiddelde eindcijfer van de module voldoende is.
Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Herkansing:
Schriftelijke test (grammatica en vocabulaire): 30%
Mondelinge presentatie (een publiek tooespreken): 10%
Mondelinge test (interactie): 20%
Paper (project over de Italiaanse gewesten): 40%

Blackboard

ja

Literatuur

  • M. Maiden & C. Robustelli, A Reference Grammar of Modern Italian, Arnold, London, 2000

  • Nader op college op te geven literatuur

  • CD-Rom, Stichting Italned/ Amsterdam University Press, Amstelveen /Amsterdam, 2006 ISBN 9053568301
    òf
    _ Van Dale Handwoordenboek Italiaans-Nederlands, Nederlands-Italiaans_, Van Dale, Utrecht, 2001

  • F. Sabatini, V. Coletti, Il Sabatini Coletti dizionario della lingua italiana 2008. Con CD-ROM, editore Rizzoli-Larousse, 2007 ISBN: 8852501738 9788852501739

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

drs. E. Odelli