Prospectus

nl en

Moderne Chinese geschiedenis

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit vak is een inleidend overzicht van de geschiedenis van China van halverwege de 19e eeuw tot de dag van vandaag. Wij zullen niet alleen ingaan op verschillende gebeurtenissen in die periode, maar ook op concurrerende visies op het fenomeen geschiedenis en uiteenlopende interpretaties van de geschiedenis van het moderne China.

Leerdoelen

Kennismaking met de geschiedenis van het moderne China en ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid.

Rooster

Tweede semester, blok 3 + 4, 2 contacturen per week, (conceptrooster:) maandag 15:00-17:00 uur. Zie het collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • Tentamen (90%)

  • Kort werkstuk (10%)
    (compensatie mogelijk)

Blackboard

Ja.
Beschikbaar stellen van collegestof, inleveren werkstuk, etc.
Ga voor aanmelden naar Blackboard. Klik vervolgens op: courses > Faculteit der Letteren > China, Talen en Culturen van > 2012-2013 > Registreer/Enroll.

Literatuur

  • Keith R. Schoppa, The Columbia guide to modern Chinese history. New York: Columbia University Press (2000).

  • Peter Zarrow, China in War and Revolution, 1895-1949. London, New York: Routledge (2005)

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.
Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Prof.dr. S.R. Landsberger, telefoon: 071 527 2530.