Prospectus

nl en

Verschillen tussen journalistiek in China en het Westen

Course
2012-2013

Toegangseisen

Studenten moeten de cursus “Inleiding tot het huidige China B, politiek, economie en maatschappij” met goed gevolg hebben afgerond.

Van studenten wordt verwacht dat ze een grote belangstelling hebben voor de moderne Chinese actualiteit, zowel op politiek als op maatschappelijk vlak, en dat ze zich dagelijks op de hoogte houden van het meest recente nieuws over China. Daarvoor lezen zij zowel de belangrijke internationale kranten als de International Herald tribune, de Wall Street Journal en de South China Morning Post als de Engelstalige Chinese kranten zoals de China Daily, de People’s Daily en de Global TimeS. Ook volgen zij het nieuws via zenders als de BBC, CNN en CCTV en op internet.

Beschrijving

Deze cursus bevat twee elementen. Ten eerste krijgen de studenten inzicht in de fundamenteel verschillende omstandigheden waaronder media in China en in het Westen werken, in de redenen waarom dit zo is en in de andersoortige verslaggeving waartoe dit leidt. Dit gebeurt zowel door de bestudering van de verslaggeving van actuele nieuwsgebeurtenissen in China als door de bestudering van meer theoretische achtergrondliteratuur. Ten tweede krijgen de studenten praktische training in de houding, vaardigheden en technieken die nodig zijn om een betrouwbaar, overtuigend en boeiend journalistiek stuk over China te schrijven. Deze training mondt uit in het schrijven van twee nieuwsgerelateerde achtergrondartikelen over China van 1500 woorden elk, gericht op een breed, niet-academisch publiek.

Leerdoelen

Deelnemers aan de cursus verwerven de volgende vaardigheden: – Een betere kennis van de Chinese politiek, maatschappij en samenleving en meer inzicht in de Chinese actualiteit – De vaardigheden om de onderliggende uitgangspunten te herkennen waarop verslaggevers zich baseren bij hun verslaggeving over China – Sterkere schrijfvaardigheden – Sterkere analytische vaardigheden – Sterkere vaardigheden in presentatie

Rooster

Zie rooster op de opleidingswebsite Chinastudies

Onderwijsvorm

Werkgroep met actieve participatie van de studenten, zowel via opdrachten als via deelname aan discussies tijdens de werkgroep. Voertaal Nederlands, lesmateriaal vooral in het Engels.

Toetsing

Van de studenten wordt een wekelijkse, stipte en actieve deelname aan de werkgroep verwacht. Daarnaast worden de studenten geacht per les een lees- schrijf- en/of presentatieopdracht voor te bereiden. Voor het totaal van aanwezigheid, actieve deelname en kortere opdrachten krijgen zij een cijfer dat 50 % van het totaalcijfer uitmaakt. De andere 50 % van het cijfer bestaat uit een gemiddelde van de twee langere achtergrondartikelen over een actuele gebeurtenis.

Blackboard

Nee

Literatuur

Het volgende boek wordt gedurende het hele werkcollege gebruikt:
Shirk, Susan L. (ed.) (2011), Changing media, Changing China, New York: Oxford University

Overige relevante boeken staan op een leesplank in de bibliotheek.

Aanmelden

Inschrijving verplicht via uSis. Kijk ook naar ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Garrie van Pinksteren

Aanvullende informatie

N.B.: het is niet mogelijk een BA-eindwerkstuk te schrijven bij dit college!