Prospectus

nl en

Integrated Korean 1b: reading and translating

Course
2012-2013

Toegangseisen

Dit college kan enkel gevolgd worden samen met Integrated Korean 1b: verstaan en schrijven.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op het eerste semester, en is gericht op het verder ontwikkelen van de lees- en vertaalvaardigheid. Hiervoor komen de “Narration” van het Textbook en de grammatica- en leesoefeningen van het Workbook aan bod, naast de vertaaloefeningen die wekelijks aan de studenten uitgedeeld en tijdens college besproken zullen worden. Bij die oefeningen van het lezen en vertalen van en naar het Koreaans ter verwerving van lexicaal en syntactisch inzicht worden studenten actief betrokken.

Leerdoelen

  • Lezen van korte, eenvoudige teksten en het vinden van specifieke, voorspelbare informatie in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu’s en dienstregelingen.

  • Begrijpen van korte, eenvoudige, persoonlijke brieven en vereenvoudigde Koreaanstalige teksten over andere onderwerpen van algemene aard.

  • Omzetten met behulp van een woordenboek van eenvoudige (eventueel bewerkte) Nederlandse teksten over een onderwerp van algemene aard in het Koreaans en vice versa zonder daarbij te veel en/of ernstige lexicale en grammaticale fouten te maken.

  • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar niveau A2, tussenstapfase van Basisgebruiker.

Rooster

voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de behandelde collegestof. Het tentamen aan het eind van het semester bestaat uit twee delen: 1. open vragen die de globale leesvaardigheid toetsen; 2. losse, geconstrueerde zinnen die de vertaalvaardigheid van en uit het Koreaans toetsen.

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 2. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010. M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 2. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Docent: Mw. Drs. M.S. Chi of kamer nr. 105 op het Arsenaal.
spreekuur: dinsdag 12:00-13:00 uur.

Opmerkingen

Studielast

  • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

  • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur;

  • Voorbereiding tentamen: 62 uur.