Prospectus

nl en

Integrated Korean 1b: basics

Course
2012-2013

Toegangseisen

Integrated Korean 1a: Basiskennis

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op het eerste semester, en is gericht op het verwerven van verdere elementaire kennis van het Koreaanse vocabulaire en grammatica aan de ene kant, en het bevorderen van de schrijfvaardigheid aan de andere kant. In dit semester staan grammaticale thema’s zoals de verschillende tijden van ww., het vervoegen van ww. en adjectivische ww. en het formeren van de samengestelde zinnen centraal. Bovendien leren de cursisten belangrijke aspecten van het schrijven: Formeel/informeel schrijven met diverse interpersoonlijke uitgangen, opbouw van een brief, spellingsregels etc. Deze cursus legt het fundament voor de meer toegepaste taalverwervingsvakken in de volgende studiejaren.
Leerdoelen

 • Vergroten van Koreaanse woordenschat (ca. 500 woorden).

 • Verwerven van inzicht in de basisstructuur van de Koreaanse (samengestelde) zinnen van de verschillende tijden en wijzen.

 • Ontleden van een ongecompliceerde (eventueel bewerkte) tekst met ondergeschikte bijzinnen met behulp van een woordenboek.

 • Opstellen van een dagschema, korte, eenvoudige brieven of notities om bijv. iemand te bedanken of een boodschap achter te laten.

 • Schrijven van korte informatieve teksten m.b.t. de persoonlijke directe omgeving of vertrouwde onderwerpen.

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar het niveau A2, tussenstapfase van Basisgebruiker.

Rooster

voor meer informatie zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Een combinatie van volgende vier toetsvormen:

 • 2-wekelijkse schriftelijk toets over de kennis over de behandelde woorden en uitdrukkingen per les (10% van het eindcijfer).

 • 2-wekelijkse gevarieerde schrijfopdracht (10% van het eindcijfer).

 • Schriftelijk tentamen over behandelde grammatica met korte essayvraag (80 % van het eindcijfer) aan het eind van het semester.
  De toetsing van het eerste onderdeel wordt ook voor 10% meegerekend bij de toetsing van IK 1b: Spreken en Luisteren
  Het eindcijfer van de module wordt gevormd door het gemiddelde van de drie onderdelen, waarbij ieder onderdeel moet worden afgesloten met minimaal van 5.
  In geval van herkansing is die er voor elk van de drie onderdelen afzonderlijk.

Blackboard

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt hier gebruik van gemaakt.

Literatuur

Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 1 & 2. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010. M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 1 & 2. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Docent: Mw. Drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal. (spreekuur: dinsdag 12:00-13:00 uur)

Opmerkingen

Studielast

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur;
  Voorbereiding tentamen: 62 uur.