Prospectus

nl en

Tekstanalyse & Vertaling

Course
2012-2013

Toegangseisen

Kennis van de Koreaanse taal op het niveau van studenten die de taalvakken van het tweede jaar met goed gevolg hebben afgerond

Beschrijving

Het lezen van informatieve Koreaanstalige teksten, vooral uit de pers en van het internet en het analyseren van stijl, veel gebruikte zinspatronen en redeneertrant. Het college omvat ook het maken van een substantiële zelfstandige vertaling van het Koreaans naar het Nederlands. Het onderwerp van de te vertalen teksten houdt verband met het onderwerp van Seminar 3 in het tweede semester van BA3.

Leerdoelen

  • het vertrouwd maken van studenten met verschillende schrijfstijlen en de daarmee verbonden interpretatieproblemen

  • het vergroten van het vocabulaire zoals dat met betrekking tot een specifiek onderwerp wordt gebruikt

  • het geven van inzicht in de wijze waarop neologismen worden gecreëerd, zodat die sneller begrepen kunnen worden

  • het introduceren van allerhande actuele sociale en culturele onderwerpen

Rooster

Rooster op de opleidingswebsite.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen waarin het begrip van de gelezen teksten wordt getoetst (25%) en een nieuwe tekst moet worden vertaald (25%)

  • Vertaling naar het Nederlands van een substantiële Koreaanse tekst (50%) (take home).

Blackboard

Nee

Literatuur

Syllabus Inleiding tot het lezen van Koreaanse kranten (Studiepunt), actuele teksten uit de pers of van het internet

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. Remco Breuker
Mw. drs. M.S. Chi

Opmerkingen

Geen