Prospectus

nl en

Divided Korea

Course
2012-2013

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen, maar noties van de moderne Koreaanse geschiedenis zijn noodzakelijk..

Beschrijving

Dit college biedt een eigenzinnige lezing van de contemporaine geschiedenis van Korea sinds 1945. Het zet de stereotypische opdeling van Noord- en Zuid-Korea als elkaars tegenpolen op zijn kop en stelt kritische vragen bij de gangbare interpretatiemodellen. Dit college vertelt de geschiedenis van beide Korea’s als een langgerekt en aanhoudend proces van natievorming dat nog steeds getekend is door de natie-concepten die sinds het einde van de 19e eeuw in Korea opgeld maakten. Thema’s die hierbij o.a. aan bod komen zijn: – Gezag en leiderschap; – Developmental state – Korea in de wereld; – Nationale identiteit;

Leerdoelen

  • Verdieping van de kennis van de hedendaagse geschiedenis van Noord- en Zuid-Korea; – Kritische omgang met gangbare concepten; – helder formuleren, zowel mondeling als schriftelijk.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsing

  • mondelinge presentatie: 20%;

  • mid-term paper: 40%;

  • end-term paper: 40%

Blackboard

Ja – jaaroverzicht en syllabus; – evt. bijkomende literatuuropgave; – discussieforum

Literatuur

  • Adrian Buzo, The Making of Modern Korea (Routledge, 2008) – Aanvullende literatuurlijst via Blackboard

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dhr. Dr. K. de Ceuster

Opmerkingen