Prospectus

nl en

Integrated Korean 2a: spreken en verstaan

Course
2012-2013

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Oefeningen ter verbetering van actuele taalbeheersing, toegespitst op de spreek- en luistervaardigheid aan de hand van het Workbook en “Usage” uit het Textbook (zie Literatuur). Tijdens de colleges worden gesproken reproductie en interactie van de studenten gestimuleerd, d.m.v. herhalings- en vervangingsopdrachten in modeldialogen, rollenspel, verhaal navertellen enz., terwijl de luisteroefeningen uit het Workbook onder begeleiding van de docent doorgenomen worden. De schrijfoefeningen uit het Workbook worden als huiswerk meegegeven, waarna het door de docent nagekeken en deels tijdens colleges besproken wordt. Verder wordt er af en toe gebruik gemaakt van divers audiovisueel materiaal.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Leerdoelen

 • Het (onvoorbereid en begrijpelijk) communiceren over vertrouwde onderwerpen en het beschrijven van eigen ervaringen en gebeurtenissen op simpele wijze.

 • Het geven van redenen en verklaringen voor eigen meningen in het kort en het verbinden van losse elementen tot een samenhangend geheel.

 • Het volgen van duidelijke en eenvoudige boodschappen en het begrijpen van de hoofdpunten van een verhaal of toespraak .

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar het niveau tussen A2 en B1, tussen Basisgebruiker en Onhankelijke gebruiker.

Rooster

voor meer informatie zie rooster

Toetsing

 • 2-wekelijks schriftelijke toets over de kennis van de behandelde woorden en uitdrukkingen per les (10% van het eindcijfer).

 • huiswerk van schrijfoefeningen uit het Workbook per les (10% van het eindcijfer)

 • schriftelijk tentamen over de luistervaardigheid m.b.t. de behandelde leerstof. (30% van het eindcijfer).

 • mondeling tentamen van behandelde leerstof, gevolgd door een kort vrij gesprek dat refereert aan de actieve spreekvaardigheid (50 % van het eindcijfer).

Blackboard

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Literatuur

Carol Schulz: Integrated Korean Workbook, Intermediate 1, Second edition, Honolulu 2011.
Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Intermediate 1, Second edition, Honolulu 2011.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Docent: Mw. Drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal. (spreekuur: dinsdag 12:00-13:00 uur)

Opmerkingen

Studielast

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 62 uur.