Prospectus

nl en

Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De colleges zijn ingedeeld in drie blokken. In het eerste worden de belangrijkste cultuurstromen behandeld die voor het begrip van de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen onmisbaar zijn. In het tweede komen als demonstratie en verdieping vier teksten aan bod: een heilgenleven, een Arthurtekst, een dierverhaal en een vroege druk. In het laatste blok wordt aandacht besteed aan de sociaal-culturele context van de Middelnederlandse letterkunde.

Leerdoelen

Globaal inzicht in en basiskennis van de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

1 uur hoorcollege en 1 uur demonstratiecollege (niet aaneengesloten) plus zelfstudie (literatuurlijst)

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen

Blackboard

-

Literatuur

  • Middeleeuwse verhalen uit de Lage Landen. Vertaald door Ingrid Biesheuvel. Amsterdam, 2008. (Feniks).

  • Het leven van de heilige Katherina van Alexandrië. Teksteditie met inleiding, hertaling en commentaar door Hildo van Es & Ludo Jongen. Hilversum: Verloren, 2011. (Middelnederlandse tekstedities 14).

  • Jeesten van rouwen ende van feesten. Een bloemlezing uit de Lancelotcompilatie. Onder redactie van Bart Besamusca. Hilversum, 1999. (Middelnederlandse tekstedities 6).

  • Of Reynaert the Fox. Text and Facing Translation of the Middle Dutch Beast Epic Van den vos Reynaerde. Edited by Bart Besamusca & André Bouwman. Amsterdam, 2009.

  • De tovenaar Vergilius. Een tekstuitgave van: Virgilius. Van zijn leven, doot, ende van den wondrlijcken wercken die hi dede bi nigromancien end by dat hulpe des duvels. Antwerpen, Willem Vorsterman, circa 1525. door Piet J.A. Franssen. Hilversum, 2010. (Middelnederlandse tekstdities 12).

  • Vanden levene Ons Heren. Kritische editie met inleiding, vertaling en commentaar door Ludo Jongen & Norbert Voorwinden. Hilversum: Verloren, 2001. (Middelnederlandse tekstedities 8).

  • Het boek van Sidrac. Een honderdtal vragen uit een middeleeuwse encyclopedie. Vertaald & ingeleid door Orlanda S.H. Lie (eindred.), Miriam Banda, Wilma Feringa, Trees Lunter, Marjolijn Saan, Jaap Staal & Gerrit Verbeek. Hilversum, 2006. (Artesliteratuur in de Nederlanden 5).

  • De reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw (eds. Willem Wilmink en W.P. Gerritsen). Uitgeverij Prometheus / Bert Bakker, Amsterdam 1994. (beschikbaar via dbnl)

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Contact

“Ludo Jongen“mailto:
Opleiding Nederlands (WSD-complex, 1167, kamer 105b), tel. 071-2572119