Prospectus

nl en

Aspecten moderne Nederlandse letterkunde

Course
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

Aan de hand van Nederlandse voorbeelden worden uiteenlopende aspecten van literatuurbenadering behandeld, zoals de tekstvaststelling, de interpretatie, de relatie met de werkelijkheid, de relatie tussen werk en leven van de auteur en de waardering.

Leerdoelen

De student maakt kennis met verschillende benaderingswijzen van literatuur, die aan de hand van concrete voorbeelden worden gedemonstreerd.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen.

Blackboard

— ### Literatuur

Het programma en de lijst van te bestuderen literatuur wordt op het eerste college uitgereikt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Meer informatie bij dr. P.A.W. van Zonneveld.