Prospectus

nl en

Zuid-Afrikaanse letterkunde

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Inleiding in de Afrikaanse literatuur, de literatuur van de taal die ontstaan is uit het zeventiende-eeuwse Nederlands en gesproken wordt in Zuid-Afrika en Namibië. Tijdens het college wordt aandacht besteed aan de problemen waarvoor het Afrikaans de Nederlandse lezer stelt; één college gaat indien mogelijk in het Afrikaans. Op een historische en literair-historische introductie volgen hoorcolleges over onderwerpen als: Afrikaanse literatuur en Zuid-Afrikaanse literatuur, Afrikaanse romanciers als de betere geschiedschrijvers?, Afrikaanse literatuur pro en contra apartheid, de grote dichters (en dichteressen), de bruine schrijvers. Daarna werkcolleges over een half dozijn literaire werken; de studenten houden een mondelinge presentatie en schrijven leesverslagen en een collegescriptie. Naast de hoorcolleges verschaft ook het steunboek een kader waarbinnen deze literatuur geplaatst kan worden.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis van en inzicht in de Afrikaanse literatuur. De student situeert de Afrikaanse teksten in historisch en literairhistorisch verband en krijgt een open oog voor wat nog geschreven gaat worden. De student kan overwegen om zijn BA-scriptie te schrijven over een Afrikaans onderwerp en/of een semester te gaan studeren aan een universiteit in Zuid-Afrika.

Rooster

Het precieze programma wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld op de eerste bijeenkomst.

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

De collegescriptie weegt het zwaarst (70%). Daarnaast de mondelinge presentatie (20%), de leesverslagen (10%) en andere bijdragen aan de werkgroep. Alle bijdragen moeten als voldoende worden beoordeeld. Als het eindcijfer onvoldoende is moet het werkstuk herkanst worden.

Blackboard

Nvt

Literatuur

  • Het steunboek is Eep Francken en Luc Renders: Skrywers in die strydperk. Krachtlijnen in de Zuid-Afrikaanse letterkunde. Amsterdam, Bert Bakker 2005.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Bij de docent
Dr. Eep Francken