Prospectus

nl en

Representatie: cultuur en betekenis

Course
2012-2013

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Representatie is een centraal begrip voor alle vakgebieden die culturele objecten bestuderen (beeldende kunst, design, architectuur, film, literatuur). Schilderijen, schriftelijke en visuele teksten, materiële dingen en objecten, films, gebouwen, maar ook instellingen zoals musea, zitten vol met (al dan niet verborgen) ideologieën en betekenissen. Deze culturele objecten en instellingen representeren en reflecteren de samenleving en cultuur. Dit geldt evengoed voor de vroegmoderne cultuur, als voor de moderne en hedendaagse samenleving, en voor Europese culturen evengoed als voor culturen buiten Europa.

In deze cursus passeren de volgende vragen de revue: Wat betekenen afbeelding, uitbeelding en verbeelding? Wie beeldt wat op welke manier af en voor wie? Wie worden afgebeeld, beschreven of gefilmd, en wie niet? Welke verbeeldingen bevestigen dat wat wij (denken te) weten en welke verbeeldingen ondermijnen zogenaamd vaststaande kennis? Wat verstaan we onder de politiek van de representatie? Het begrip representatie is in deze cursus het kritische uitgangspunt om vragen te stellen bij alles wat we zien, lezen en ervaren.

Leerdoelen

  • Bekendheid met het begrip representatie in relatie tot een diversiteit aan culturele objecten en disciplines.

  • Op wetenschappelijk analytische wijze artefacten/culturele objecten kunnen beschrijven en de maatschappelijke relevantie van zulke objecten en de theorievorming erover in het vakgebied onderkennen.

  • Het begrip representatie genuanceerd kunnen hanteren bij een zelfstandige analyse van culturele objecten op beginnerniveau.

  • Bekend zijn met een keuze uit bronteksten die van belang zijn voor de theorie over representatie.

  • Zelfstandig kunnen werken met de behandelde theorieën.

Rooster

Conceptrooster: woensdag 15-17 uur. Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding
h3. Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

  • Schriftelijke tussentoets (50%);

  • schriftelijk eindtentamen (50%).

Blackboard

Ja, wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, samenvattingen van presentaties, e.d.

Literatuur

Stuart Hall (ed.), Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, [ISBN 0761954325 Paperback.]

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden.
Dit onderdeel moet (centraal) door de teamleider worden ingevuld!
Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E. Minnaard en Dr. L.M.F. Bertens

Opmerkingen

N.v.t.