Prospectus

nl en

Language Analysis - Linguistics I

Course
2012-2013

Toegangseisen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met kennis van de Nederlandse taal.

Beschrijving

In dit college maken de studenten kennis met de wijze waarop Nederlandse zinnen in de traditionele zinsontleding worden behandeld, afgezet tegen de huidige taalkundige opvattingen. Tijdens de colleges wordt iedere week een deel van de syllabus behandeld, waarna de studenten opdrachten over de behandelde stof maken. De volgende onderdelen komen aan bod: de analyse van zinnen; hoofdzinnen versus bijzinnen; zinnen, zinsdelen en delen van zinsdelen; inbedding; beknopte en relatieve bijzinnen; zinsverbinding; het verdelen van zinnen in beginstuk, middenstuk en eindstuk. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het ontleden van zinnen in zinsdelen (zinsontleding) en het benoemen van woordsoorten (woordbenoeming).

Leerdoelen

Doel van het college is dat studenten inzicht verwerven in de structuur van de Nederlandse zin, en de verschillen en overeenkomsten daarin met een aantal andere talen leren kennen. Ze leren zowel de Nederlandse als de internationale termen van grammaticale begrippen. Ze verwerven kennis van en inzicht in de wijze waarop de Nederlandse zin binnen de traditionele zinsontleding behandeld wordt en de bijbehorende terminologie. Ten slotte worden de studenten getraind om het geleerde toe te passen, in zowel losse, geconstrueerde zinnen als in authentieke teksten

Rooster

Zie het rooster. (beschikbaar vanaf juni)

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege met wekelijkse opdrachten.

Toetsing

Aan het einde van blok III maken de studenten een tussentoets over de stof van dat blok. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (multiple choice vragen en open vragen) over de stof van blok III en blok IV. De tussentoets telt voor 30% mee, het afsluitende tentamen voor 70%.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Syllabus Taalanalyse (beschikbaar via Blackboard).

Aanmelden

De studenten moeten zich aanmelden via uSis. Bij problemen en vragen kunnens tudenten contact opnemen met het secretariaat: tel. 071 527 2233 of mail

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Bij de docent: Drs. M. Arends

Opmerkingen

Het college dient als basis voor de colleges Grammatica en Inleiding linguïstiek in het tweede jaar.