Prospectus

nl en

Introduction to the History of the Netherlands until 1800

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van Nederland van de prehistorie tot 1780. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan de politieke, sociaal-economische, religieuze en culturele aspecten. De studenten bereiden zich voor door het bestuderen van literatuur over de stof die tijdens de colleges behandeld wordt. In de eerste vier colleges wordt de periode van de prehistorie tot 1477 behandeld; in de volgende drie colleges de periode van 1477 tot 1579; daarna in vier colleges de periode 1588 tot 1672 en in de laatste twee colleges de periode 1672 tot 1780.
Deze cursus kan worden uitgebreid met de cursus Inleiding in de Nederlandse geschiedenis 2.

Leerdoelen

Kennis van de hoofdlijnen en belangrijkste gebeurtenissen en inzicht in de ontwikkelingsgang van de Nederlandse geschiedenis vanaf de prehistorie tot 1780. Ook worden de studenten geconfronteerd met verschillen in wetenschappelijke benaderingen, doordat in de colleges de stof van het handboek ook vanuit andere visies besproken wordt. Op die manier verwerven de studenten kennis van de grondbegrippen van de Nederlandse geschiedenis en het vermogen om kritisch om te gaan met historische bronnen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Na Blok I is er een diagnostische toets (proeftentamen). Na Blok II is er een schriftelijk tentamen over de opgegeven literatuur en de op het college behandelde stof. Het tentamen bestaat uit open essayvragen. Het gebruik van woordenboeken (niet elektronisch) is toegestaan bij het maken van het tentamen.

Literatuur

  • J.H.C. Blom en E. Lamberts [red.], Geschiedenis van de Nederlanden, vierde herz. dr., Baarn, 2006, p. 90-177.

Verdere literatuur wordt op het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis Bij problemen en vragen kunnen studenten contact opnemen met het secretariaat: tel. 071 527 2233 mail:

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Voor informatie: mail de docent: Prof. dr. O.J.Praamstra

Opmerkingen

Doelgroep:

  • Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de geschiedenis van Nederland.