Prospectus

nl en

Methods of Linguistic, Literary and Historical Research

Course
2012-2013

Toegangseisen

Propedeuse Nederlandkunde/Dutch Studies.

Beschrijving

In dit college wordt geleerd zelfstandig onderzoek te verrichten en schriftelijk vast te leggen op het gebied van de oudere en moderne letterkunde, taalkunde, vaderlandse geschiedenis en kunstgeschiedenis. Opdrachten vanuit verschillende invalshoeken moeten uiteindelijk leiden tot verslagen, waarin op systematische wijze en in goed Nederlands verslag wordt gedaan van het verrichte onderzoek.
De eerste weken leren de deelnemers de Nederlandse regels voor het samenstellen van een academisch werkstuk. In de weken daarna krijgen ze specifieke colleges voor letterkunde en geschiedenis (docent Praamstra), taalkunde (docent Caspers) en kunstgeschiedenis (docent Boers). In het programma zijn excursies opgenomen naar verschillende bibliotheken.

Leerdoelen

De deelnemers leren zelfstandig onderzoek te verrichten op het gebied van letterkunde, geschiedenis, kunstgeschiedenis en taalkunde, en daarvan helder en beargumenteerd schriftelijk verslag te doen. Om antwoord te kunnen geven op specifieke onderzoeksvragen moeten de studenten op de verschillende vakgebieden relevante literatuur verzamelen, selecteren en op de geëigende manier analyseren, een onderzoekje uitvoeren en een beargumenteerd antwoord op de onderzoeksvraag formuleren. De deelnemers leren werken met de kernbegrippen, het apparaat en de onderzoeksmethoden van de vier specialisatierichtingen van de opleiding Dutch Studies.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Werkcollege: aanwezigheid verplicht

Toetsing

Alle opgedane kennis moet worden toegepast in zelfstandig verricht onderzoek, waarvan verslag wordt gedaan in drie schriftelijke werkstukken die aan alle academische eisen voldoen. Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de werkstukken (elk 33%), die alle drie voldoende moeten zijn.

De deelcijfers zijn geldig alleen in het studiejaar waarin ze zijn toegekend. Als het eindcijfer onvoldoende is, moet de student in het daaropvolgende jaar alle onderdelen opnieuw halen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het studiemateriaal.

Literatuur

  • Voor het eerste college moet worden bestudeerd:
    Sanders, E. (2011) Eerste Hulp Bij e-Onderzoek. Amsterdam: Early Dutch Books Online. https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/17774

  • Overig studiemateriaal op BlackBoard.

Aanmelden

Via uSis. Bij problemen en vragen kunnen studenten contact opnemen met het secretariaat: tel. 071 527 2233 mail: dutchstudies@hum.leidenuniv.nl

Contact

Prof. O.J. Praamstra
Dr. J. Caspers