Prospectus

nl en

Inleiding in de Nederlandse letterkunde 2 - Cultuurwetenschap II

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse letterkunde van 1800 tot nu. Naar aanleiding van de colleges lezen de studenten gedichten, verhalen en romans. De studenten bereiden zich voor door het lezen en bestuderen van de primaire en secundaire literatuur die tijdens de colleges behandeld worden. In de eerste vijf colleges wordt de Nederlandse letterkunde in de periode 1800 tot 1885 behandeld; in de volgende vijf de letterkunde van 1885 tot de Tweede Wereldoorlog; in de laatste drie de letterkunde na de Tweede Wereldoorlog.
Deze cursus sluit aan bij de cursus Inleiding in de Nederlandse letterkunde 1.

Leerdoelen

Kennis van de hoofdlijnen en belangrijkste werken van de Nederlandse letterkunde van 1800 tot heden. Inzicht in de ontwikkelingsgang van de moderne Nederlandse letterkunde. Het verwerven van inzicht in de plaatsing van literaire kunstwerken in hun historische en culturele context, en het vermogen om verschillende stijlen en artistieke stromingen te begrijpen en te herkennen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Na Blok III is er een diagnostische toets (proeftentamen). Na Blok IV is er een schriftelijk tentamen over de opgegeven literatuur en de op het college behandelde stof. Het tentamen bestaat uit open essayvragen. Het gebruik van woordenboeken (niet elektronisch) is toegestaan bij het maken van het tentamen.

Literatuur

Tot de verplichte primaire literatuur horen poëzie van W. Bilderdijk, W. Kloos, H. Gorter. P. Van Ostaijen en M. Nijhoff en romans en verhalen van Hildebrand (N. Beets), Multatuli, L. Couperus en W.F. Hermans.
Verdere literatuur, zowel primair als secundair, wordt op het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis Bij problemen en vragen kunnen studenten contact opnemen met het secretariaat: tel. 071 527 2233 mail: dutchstudies@hum.leidenuniv.nl

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Informatie bij de docent: Prof.dr. O.J. Praamstra
Secretariaat Opleiding Dutch Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272233; mail: dutchstudies@hum.leidenuniv.nl
Studiecoördinator: Mw. I. Zagar, P.N. van Eyckhof 3, kamer 305B; mail: i.zagar@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de Nederlandse letterkunde