Prospectus

nl en

De Bourgondische Nederlanden

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In de vroege vijftiende eeuw staan we aan de wieg van de moderne staten Nederlanden en België. De nieuwe Bourgondische unie nam de plaats in van een mozaïek van oude vorstendommen en vormde zo een eenheid die tot op dit moment herkenbaar is. De Bourgondisering betekende niet alleen het begin van een lange periode van vrede, maar ook van een snelle staatkundige, institutionele, economische en sociale vernieuwing en van een grote culturele bloei.
In dit hoorcollege wordt de eenwording van de Nederlanden geplaatst in het kader van de internationale ontwikkelingen.

Leerdoelen

  • kennis van de geschiedenis van de Nederlanden

  • Inzicht in het proces van de vorming van staten

  • Inzicht in het betekenis van bureaucratisering

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • Schriftelijke tussentoets halverwege het semester (50% eindcijfer)

  • Schriftelijke eindtoets (50% eindcijfer)

Blackboard

Wordt ingezet voor communicatie, publicatie van deelcijfers en eventueel de verspreiding van cursusmateriaal.

Literatuur

Delen uit Wim Blockmans, Metropolen aan de Noordzee. De geschiedenis van Nederland, 1100-1560 (Amsterdam 2010)

De verdere literatuur wordt voorafgaand aan het college aangeleverd als PdF.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

E-mail: dr. R. Stein