Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

De wereldeconomie in de twintigste eeuw

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit hoorcollege biedt een overzicht van de ontwikkeling van de wereldeconomie in de twintigste eeuw. Uitvoerige aandacht wordt besteed aan de ‘globalisering’, de veranderende structuur van de wereldeconomie en de veranderende rol van de natie-staat. Vervolgens komt een drietal soorten stromen in de internationale economie aan bod: goederen (handel), kapitaal (investeringen) en mensen (arbeid). Het institutionele kader, in het bijzonder het internationale monetair systeem, wordt geschetst. Tot de centrale thema’s van het hoorcollege behoren eveneens de relaties tussen Noord en Zuid, de relatie tussen Amerika en Europa, en de perioden van crisis die optraden in de jaren dertig en zeventig. Het college eindigt met beschouwingen over crisismanagement en de reikwijdte van globalisering. Ook de huidige kredietcrisis komt hierbij aan de orde.

Leerdoelen

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijke tussentoets en schriftelijk tentamen, beide met essayvragen

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Jeffry A. Frieden, Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century (New York, Norton 2006).

  • D. Held e.a., Global transformations: Politics, economics and culture (Stanford: Stanford University Press, 1999).

  • Indien studenten het vak willen uitbreiden naar 10 ects wordt extra literatuur opgegeven; deze wordt bij de aanvang van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Dr. J.Th. Lindblad, Dr. L.J. Touwen