Prospectus

nl en

Lecture Course Visual Art and Photography: Visual Culture in the 19th and 20th Century

Course
2012-2013

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In de hedendaagse beeldende kunst zijn vele voorbeelden te vinden van kunstwerken die zich op het grensvlak bevinden tussen Kunst en alledaagse beeldcultuur. De grensoverschrijding vindt bijvoorbeeld plaats door het gebruik van media die voor velen vooral uit het dagelijks leven bekend zijn, zoals fotografie, video of observatiecamera’s. Daarnaast worden in kunstwerken thema’s en beelden uit de commerciële reclame- of filmwereld, journalistiek, en uit wetenschappen zoals sociologie, natuurwetenschappen en techniek gebruikt. Door kunstwerken soms letterlijk op te laten gaan in het dagelijks leven, zijn zij bovendien vaak niet herkenbaar als kunst.
Het wordt steeds moeilijker om te definiëren wat nu precies kunst is. Door te spelen met kenmerken die vroeger als karakteristiek werden beschouwd voor Kunst of beeldcultuur stellen kunstenaars het traditionele onderscheid tussen hoge kunst en lage cultuur ter discussie. De discussie over de grens tussen Kunst en beeldcultuur lijkt actueel, maar in de wereld van de fotografie speelde deze discussie al vanaf haar oorsprong in het midden van de 19de eeuw.

Leerdoelen

  • Ten opzichte van het niveau van de propedeuse Kunstgeschiedenis verdiepte kennis en verdiept inzicht in de verschillende aspecten van de moderne beeldende kunst, met speciale aandacht voor het medium fotografie.

  • Uitgebreide kennis van de kunstproductie in het West Europese en Noord Amerikaanse cultuurgebied in de periode van 1800 tot heden.

  • Kunnen reflecteren op de maatschappelijke en culturele betekenis van beeldende kunst, fotografie en andere (recente) media in de visuele kunsten.

  • Inzien hoe je als wetenschapper met grenzen kunt omgaan, of deze nu elementen in de kunstwerken zelf betreffen of het gebruik van andere wetenschappelijke begrippen en methoden bij de analyse van kunstwerken.

  • Voortbouwend op de als exemplarisch bedoelde colleges, begrijpen hoe je in eigen onderzoek en papers te werk zou kunnen gaan.

Rooster

Conceptrooster: vrijdag 15-17 uur.
Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

  • Tussentoets: schriftelijk tentamen met open en essayvragen (50% van het eindcijfer).

  • Eindtoets:schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (50% van het eindcijfer).

Blackboard

Actuele informatie, rooster, collegemateriaal, etc. wordt via Blackboard aangeboden.

Literatuur

  • Reader-teksten op Blackboard.

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. H.F. Westgeest (coördinator).
Drs. M.A. de Ruiter

Opmerkingen

N.v.t.