Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Rampen en reddingen in de Nederlandse scheepvaart in de vroegmoderne en de moderne tijd

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Scheepvaart is van oudsher met risico’s omgeven. De onvoorspelbaarheid van de elementen, falende techniek en menselijke fouten kunnen op zee grote rampen veroorzaken. In de scheepvaartsector wordt al eeuwenlang gestreefd naar het minimaliseren van de risico’s op zee. Een schipbreuk kan tenslotte veel mensenlevens kosten en grote economische schade veroorzaken. Er wordt dan ook veel kennis en geld geïnvesteerd in het zeewaardiger maken van schepen, in de verbetering van navigatiemiddelen en in voorzieningen om mensen te redden als er onverhoopt schipbreuk wordt geleden. Toch kunnen al die verbeteringen de risico’s nooit helemaal uitsluiten. Dat bleek bijvoorbeeld begin 2012 toen het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia met ruim vierduizend mensen aan boord door menselijk falen op een rots liep, waardoor het schip kapseisde en enkele tientallen opvarenden omkwamen.

In de hoorcollegereeks rampen en reddingen wordt uitgebreid ingegaan op scheepsrampen en de wijze waarop die bestreden worden vanaf de vroegmoderne tijd tot heden. Daarbij komen bekende schipbreuken aan bod zoals het vergaan van de Batavia voor de kust van Australië in 1629, maar ook de beveiliging van konvooien in oorlogstijd en de ontwikkeling van het reddingswezen in Nederland sinds het begin van de negentiende eeuw.

Leerdoelen

Verwerven van kennis en inzicht verkrijgen in het ontstaan van, de gevolgen van en het voorkomen van scheepsrampen.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van blackboard waarop korte samenvattingen van de colleges worden geplaatst.

Literatuur

Voor het tentamen van 5 ECTS:

  • V.D. Roeper, De schipbreuk van de Batavia, 1629 (Zutphen 2002, 3e druk) ISBN 978.90.5730.234.3.

  • Reader Rampen en reddingen.
    De literatuur voor het tentamen van 10 ECTS dienen wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Email: prof.dr. H.J. den Heijer