Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Geschiedenis van de Europese Expansie

Course
2012-2013

Toegangseisen

-

Beschrijving

Dit college biedt een Nederlands venster op de recente wereldgeschiedenis (1500 tot heden) in het algemeen en die van de Europese expansie in Afrika, Azië en Amerika in het bijzonder. De geschiedenis van de Nederlandse overzeese expansie staat weliswaar centraal maar zal in de colleges steeds in een veel bredere mondiale context besproken worden. Zo zullen vergelijkingen met andere expansieprocessen worden gemaakt, zowel vanuit Europa (Spanje, Portugal, Engeland, Frankrijk, Rusland) als daarbuiten (Japan, China, Amerika). Ook zal een serieuze poging worden ondernomen om de Nederlandse expansie vanuit de steeds weer andere en veranderende dynamiek van de overzeese gebieden te verstaan. Hierdoor ontstaat niet alleen een uniek Nederlands blikveld op allerlei regionale ontwikkelingen, maar wordt ook de Nederlandse expansie opgenomen in de geschiedenis van Afrika, Azië en Amerika. Ligt in het eerste deel van het college (Gommans) de nadruk op het optreden van de Europese compagnieën, in het tweede deel (Van den Doel) zal de territoriale kolonisatie van de wereld de meeste aandacht krijgen. Ligt het accent op de politiek-militaire en economische (monopolies, plantages, slavernij) vormen van expansie en kolonisatie, ook de culturele wisselwerking (bv in schilderkunst en wetenschap) tussen Nederland en de overzeese gebiedsdelen zal de nodige aandacht krijgen. Zoals we zullen zien leverde de Nederlandse expansie een belangrijke bijdrage aan de toenemende economische én culturele globalisering van de wereld. Tenslotte zullen we stilstaan bij de wijze waarop de overzeese expansie terugsloeg op de eigen samenleving (bv in literatuur, architectuur, tuinen) en stellen we ons de vraag in hoeverre Nederland eigenlijk veranderde dankzij de intensieve interactie met de overzeese gebieden?

Leerdoelen

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

In dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

  • Wim van den Doel, Zover de wereld strekt. Geschiedenis van Nederland overzee vanaf 1800 (Amsterdam, 2011)

  • Piet Emmer en Jos Gommans, Aan de rand van de wereld: Geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800 (Amsterdam, 2012)

Aanmelding

Aanmelden via uSis.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Email: Prof.dr. J.J.L. Gommans