Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Staat en natie in de Europese geschiedenis

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Eén van de centrale thema’s in de Europese geschiedenis van zowel de vroegmoderne als de moderne tijd is staats- en natievorming. In dit college zal een overzicht gegeven worden van de geschiedenis van dit thema vanaf ongeveer 1500 tot heden. Aan de orde komen ondermeer theorieën over staatsvorming, nationalisme en de opkomst van de natiestaat, het absolutisme in Frankrijk en Spanje, staatsvorming in Centraal-Europa, staatsvorming en nationalisme in de Verenigde Staten, natievorming in Frankrijk, de nationaal-socialistische en communistische staat, de verzorgingsstaat en de Europese Unie.

Leerdoelen

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijke opdrachten: een take-home opdracht halverwege het semester en een schriftelijk tentamen met essayvragen aan het eind.

Het is mogelijk de studielast voor dit college uit te breiden tot 10 ECTS. De daarvoor vereiste extra inspanning bestaat uit een mondeling literatuurtentamen over een van de behandelde deelonderwerpen naar keuze, af te leggen bij de betreffende docent. Neem voor de literatuur en voor de afspraak van een tentamendatum zelf contact op met de docent.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor powerpointpresentaties van de hoorcolleges en mogelijk voor inleveren tussentijdse opdrachten

Literatuur

  • Ernest Gellner, Nations and nationalism (Ithaca: Cornell University Press 1983 of later). ISBN 0801492637.

  • Timothy Baycroft, Nationalism in Europe 1789-1945 (Cambridge: Cambridge University Press 1998) ISBN 0521598710

  • Enkele aanvullende artikelen

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Bij de coördinator