Prospectus

nl en

Stepperijken in de wereldgeschiedenis (ca 250 vC – ca 1750 nC)

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Van diep in de klassieke oudheid tot ver in de achttiende eeuw is bij tijd en wijle een grote dreiging uitgegaan van nomadische volkeren uit Centraal-Azië op de sedentaire samenlevingen van China, India, het Midden-Oosten en Europa. Wat was hiervan de achtergrond? Tegen welke historische achtergronden en via welke mechanismen ontstonden soms heuse stepperijken. Welke typen zijn daarin te onderscheiden en in hoeverre vertoonden die kenmerken van early states? Wat verklaart de beperkte levensduur van de meeste stepperijken en welke invloed hebben ze gehad op staatsvormingsprocessen in de sedentaire wereld? Kortom, een college dat eerder een wereldhistorische dan een middeleeuws-historische scope zal hebben.

Leerdoelen

  • kennis van de geschiedenis van de Centraal-Aziatische steppewereld in de twee millennia tussen ca. 250vC – 1750 nC, met de nadruk op contacten met aangrenzende sedentaire gebieden.

  • inzicht in belangrijke structurele veranderingsprocessen in de wereldgeschiedenis, met inbegrip van de theorievorming daaromheen

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • Schriftelijke tussentoets halverwege semester (40% eindcijfer)

  • Schriftelijke eindtoets (60% eindcijfer)

Blackboard

Blackboard wordt ingezet voor communicatie, publicatie van deelcijfers en eventueel de verspreiding van cursusmateriaal.

Literatuur

  • Thomas J. Barfield, The perilous frontier. Nomadic empires and China, 221 BC to AD 1757 (Cambridge MA/Oxford 1989);

  • Carter Vaughn Findley, The Turks in world history (Oxford 2005); hiervan pp. 3-132.

Handig om aan te schaffen is verder:

  • Rafis Abazov, The Palgrave concise historical atlas of Central Asia (New York/Houndmills 2008),

  • Peter B. Golden, Central Asia in world history (Oxford 2011).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Bij de docent

Opmerkingen

Ook geschikt voor studenten van talen en culturen van Midden-Oosten, Centraal-Azië en China en voor geschiedenisstudenten die geïnteresseerd zijn in oudheid, vroegmoderne periode of global history.