Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

De Geschiedenis van Spanje

Course
2012-2013

Toegangseisen

-

Beschrijving

In deze collegereeks wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van Spanje vanaf de Middeleeuwen. De aandacht gaat echter vooral uit naar de periode vanaf 1492. De opbouw van Spanje als wereldmacht onder de Katholieke Koningen Ferdinand en Isabella en de Habsburgers Karel V en Filips II zal allereerst uitgebreid aan de orde komen. In de zeventiende eeuw slaagde men er niet in de dominante positie van Spanje in de internationale politiek te behouden. Nagegaan zal worden welke interne en externe factoren daartoe hebben bijgedragen. Ook de moeizame modernisering van de Spaanse samenleving in de achttiende, negentiende en twintigste eeuw zal worden belicht. Achtergronden, verloop en gevolgen van de Spaanse Burgeroorlog, als ook de dictatuur van Franco zullen de belangrijkste onderwerpen van de colleges over de twintigste eeuw zijn. De overgang van de Franquistische dictatuur naar het hedendaagse democratische Spanje vormt het sluitstuk van de collegereeks.

Leerdoelen

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen. Het college valt uit te breiden tot 10 ECTS door het afleggen van een mondeling examen van 5 ECTS bij één van de betrokken docenten. Nadere informatie hierover op college.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor presentaties van de hoorcolleges.

Literatuur

  • Raymond Fagel en Eric Storm, ed., Het land van Don Quichot. De Spanjaarden en hun geschiedenis (Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2011), isbn: 978 90 253 6884 5.
    Verder een keuze tussen twee boeken:

  • James Casey, Early modern Spain. A social history (Routledge, Londen en New York 1999; isbn: 0-415-20687-1) of:

  • Paul Preston, The Spanish Civil War. Reaction, revolution and revenge (Harper Collins 2006; isbn: 978-0-393-32987-2 ). Geen oudere edities toegestaan. Ook verschenen als Een kleine geschiedenis van de Spaanse Burgeroorlog (uitgeverij Atlas, Amsterdam en Antwerpen 2006).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Email: Dr. R.P. Fagel