Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Imperia in Azië

Course
2012-2013

NB. De eerste bijeenkomst van deze collegereeks vindt plaats op woensdag 13/02/2013.

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het hoorcollege “Imperia in Azië” (5 ecs) wordt verzorgd door een zevental historici die 6 vroegmoderne (van ca 1500-1800) imperia bespreken (van west naar oost):

  • Habsburg & Napoleontisch Europa,

  • Moskovitisch Rusland,

  • Osmaanse Rijk,

  • Safavieden-Iran,

  • Mughal-India, en

  • Manchu-China.
    Kenmerkend voor deze imperia is dat ze, enerzijds, betrekkelijk ver verwijderd zijn van de Atlantische hartlanden van de latere koloniale imperia, anderzijds, zich in de betrekkelijke nabijheid van de (semi-)aride hartlanden van de vroegere nomadische imperia bevinden. In het inleidende college zal aan de hand van recente bespiegelingen daarover in de literatuur stil worden gestaan bij de betekenis (en de waardering) van het concept imperium (bijvoorbeeld in contrast met het moderne idee van natiestaat). Uitgangspunt voor discussie is de imperium-definitie van Stephen Howe in zijn compacte Empire: A Very Short Introduction (2002): “ a large, composite, multi-ethnic or multinational political unit, usually created by conquest, and divided between a dominant centre and subordinate, sometimes far distant, peripheries.

In de volgende colleges zal voor ieder imperium een meer specifieke, regionale invulling gegeven worden van deze imperiale ingrediënten. De centrale vraagstelling die daarbij aan de orde zal komen is: hoe slaagde de heersende dynastie er in om eenheid in de etnische, religieuze en culturele verscheidenheid van het imperium te creëren? Als uitgangspunt gebruiken we de theorie van de veertiende-eeuwse wereldhistoricus Ibn Khaldun (een inspiratiebron voor historici van alle betrokken imperia, denk bv aan Joseph Fletcher’s magistrale vergelijking tussen de Chinese en Turkse rijken, zie literatuur) waarin een structureel patroon van verovering en desintegratie wordt geanalyseerd op basis van het begrip asabiya: de groepscohesie van de veroverende groep (uit de woestijn, steppe) die steeds opnieuw door sedentarisatie (lees bijvoorbeeld sinificatie, indianisatie) wordt aangetast en weer wordt afgewisseld door nieuwe veroveraars uit de woestijn met een sterkere asabiya. Iedere docent zal voor zijn/haar imperium nagaan uit welke ingrediënten de asabiya van de heersende dynastie bestaat (die natuurlijk NIET noodzakelijkerwijs uit de woestijn hoeft te komen) en op welke manier die wordt uitgebreid naar andere groepen. Uiteraard spelen daarbij economische (fiscalisering) en militaire (gunpowder-empires) factoren een cruciale rol maar, zoals Maier terecht schrijft: “ The optimal imperial outcome occurs when subject nations and their leaders voluntarily emulate the metropole’s values and tastes ”. Kortom, we zullen in dit college inzoomen op de cultural resources die de dynastie ter beschikking stonden om het imperiale idee en de daarbij behorende asabiya op een betrekkelijk vreedzame manier (van propaganda en publieke rituelen tot administratieve registratie) te bestendigen en te verbreiden: eerst onder een kleine kring van verwanten en andere getrouwen die samen de keizerlijke huishouding uitmaken (Hausmacht), vervolgens naar de zo verschillende (militaire en bestuurlijke) elites in de provincies en de meer gevestigde landadel. De nadruk ligt dus à la Elias op een analyse van de culturele (en religieuze) incorporatie van de elites door keizer en hof.

Leerdoelen

-

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

-

Literatuur

  • Stephen Howe, Empires: A Very Short Introduction (Oxford UP, 2002)

  • Jim Masselos (ed.), The Great Empires of Asia. How Asia’s Mighty Empires challenged the World (Thames and Hudson, 2010).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Email: Prof.dr. J.J.L. Gommans