Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Maritieme imperia in Middeleeuws Europa

Course
2012-2013

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Als heersers over land waren de grote monarchieën van middeleeuws Europa slechts in geringe mate betrokken bij de zee. De Noormannen vormden hierop een uitzondering. De Noorse expansie van de negende en tiende eeuw was vooral over zee gericht en reikte van de oostkust van Noord-Amerika tot Sicilië. In de marge van de grote koninkrijken, waarvan de grenzen rond 1200 voorlopig getrokken waren, bleven verstedelijkte kustgebieden over, die handelsnetwerken opbouwden van uiteenlopende omvang: Genua, Venetië en Catalonië aan de Middellandse zee, Normandië en Bretagne aan de Atlantische Oceaan, de Hanze aan de Oostzee. Vervolgens begon in de vijftiende en zestiende eeuw de koloniale of overzeese expansie, waarbij Portugal en Spanje het voortouw namen. Al deze gebieden alsook het Noormannenrijk kunnen worden aangeduid als ‘maritieme imperia’. In het college zullen de algemene en bijzondere kenmerken van deze maritieme imperia in vergelijkend perspectief worden onderzocht. Naast politieke, economische en militaire factoren waren technologische en scheepsbouwkundige ontwikkelingen bepalend voor de opkomst en ondergang van de maritieme imperia.

Leerdoelen

  • Kennis van maritieme imperia in vergelijkend perspectief

  • Het systematisch leren zoeken naar en bestuderen van relevante secundaire literatuur en eventueel gepubliceerd bronnenmateriaal.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Werkstuk (50%), referaat (25%), actieve participatie tijdens college (25%)

Blackboard

Ja

Literatuur

F. Fernández-Armesto, Pathfinders. A global history of exploration (New York en Londen 2006 of latere druk) hoofdstuk 4. pp. 109-151.

Verdere literatuur: nader te bepalen

Aanmelden

Via uSis.

Contact

E-mail: Dr. L.H.J. Sicking