Prospectus

nl en

Het land van ontvangst: debatten rond immigratie en integratie

Course
2012-2013

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Beleidsmakers, columnisten, jouw huisgenoten, de mensen op straat: iedereen heeft wel een mening over migranten en hoe zij integreren in Nederland. Uitzetten, integreren of behoud van eigen cultuur? Debat over nieuwkomers is niet nieuw. Vormden migranten een bedreiging voor de Nederlandse cultuur of waren zij juist een verrijking? In dit werkcollege wordt de komst van verschillende ‘type migranten’ tot en met de komst van de gastarbeiders besproken. Het gaat nadrukkelijk om de vraag hoe beleidsmakers, maar ook andere groepen actoren nieuwkomers verwelkomden. Zo komt de ontvangst aan bod van de één miljoen Belgische vluchtelingen, Duitse dienstbodes, Hongaarse en Tsjecho-Slowaakse vluchtelingen, de honderdduizenden postkoloniale migranten en de duizenden gastarbeiders.

Leerdoelen

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • werkstuk (70%)

  • referaat (15%)

  • actieve participatie tijdens college (15%)
    Het werkstuk telt maximaal 8.000 woorden (ca. 16 pagina’s) en is gebaseerd op maximaal 500 pagina’s secundaire literatuur. Iedere student concentreert zich op één groep nieuwkomers uit de 20ste eeuw en hun welkom in Nederland. Dit onderwerp wordt besproken tijdens een van de colleges, een referaat en een werkstuk. Daarnaast wordt in de colleges de vastgestelde literatuur bediscussieerd.

Blackboard

Nee

Literatuur

Volgt tijdens college.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: Dr. T. Walaardt