Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Perpetuum mobile

Course
2012-2013

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Transport en de moderne samenleving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Transportsystemen verplaatsen goederen en personen en hebben daarmee grote invloed gehad op de ontwikkelingen van bijvoorbeeld handel en toerisme (denk aan het spoor, stoomvaart, of het particulier autobezit). Ook evenementen als de Tour de France of Formule 1-races zijn voortgekomen uit de transportsector. Daarnaast is de transportsector een grote werkgever en bakermat van technologische innovaties, zoals de ‘conveyor belts’ in de fabrieken van Ford, een van de symbolen voor de moderne fabriek.

Dit college behandelt de opkomst en ondergang van de verschillende vormen van transport en mobiliteit gedurende de 19e en 20e eeuw. We bediscussiëren een kleurrijke reeks onderwerpen, van de trein tot de fiets, van het paard tot de ruimtevaart, van het Suez-kanaal tot de Trans-Europese Netwerken binnen de Europese Unie.

Het college valt uiteen in verschillende delen. Eerst volgt een algemene introductie in combinatie met een totaaloverzicht van de belangrijke ontwikkelingen op mobiliteitsgebied in de afgelopen twee eeuwen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen de mobiliteitsgeschiedenis, de historische sub-discipline die zich met de bestudering van fysieke mobiliteit, tranpsort en verkeer heeft bezig gehouden. Aansluitend behandelen we een aantal thema’s binnen de mobiliteitsgeschiedenis, die zoveel mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de onderwerpen van de werkstukken die voor de cursus worden geschreven. In een aantal referaatsessies worden deze onderwerpen tenslotte gepresenteerd, en bediscussieerd en van commentaar voorzien. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan grensoverschrijdende infrastructuur en de transnationale dimensie van transport en mobiliteit.

Leerdoelen

  • Het verkrijgen van kennis van de mobiliteitsgeschiedenis in de 19e en 20e eeuw en het belang ervan;

  • Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden op het gebied van mobiliteitsgeschiedenis.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Opdrachten & referaat (30%);

  • Eindwerkstuk (70%)

Blackboard

Ja

Literatuur

Nader op te geven

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: dr. F. Schipper