Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Communisme in de polder. De partijcultuur van de CPN 1918-1963

Course
2012-2013

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

In het bedaarde politieke landschap van het twintigste eeuwse Nederland vormde de communistische beweging een uitzonderlijk verschijnsel. Terwijl de grote politieke partijen (en de met hen verbonden zuilorganisaties) er naar streefden hun conflicten middels onderling overleg tot een goed einde te brengen, blonken de communisten uit in het polariseren van discussies en demoniseren van politieke tegenstanders. Omgekeerd stond de CPN gedurende de hele periode van haar bestaan in een kwade reuk als staatsgevaarlijk en een filiaal van Moskou.
In dit college wordt aan de hand van wetenschappelijke literatuur over de geschiedenis van de CPN, contemporaine publicaties (brochures, kranten) en egodocumenten van betrokkenen een beeld geschetst van de eigenaardige partijcultuur van een club die nooit erg groot werd, maar wel een constante, opzienbare factor in de Nederlandse politiek vormde.

Leerdoelen

  • kennis van de geschiedenis communistische beweging in Nederland

  • Het leren opzetten van een eigen bronnenonderzoek

  • Zelfstandig bronnenonderzoek in brochurecollectie van het IISG en de gedigitaliseerde krantencollectie van de KB

  • Schrijven van een onderzoeksverslag

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Wekelijks wordt van de verplichte literatuur een kort schriftelijk leesverslag ingeleverd

  • referaat, ondersteund door een powerpoint presentatie

  • werkstuk

Blackboard

Nee

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: Dr. D. Bos

Opmerkingen

Een excursie naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam is verplicht onderdeel van de cursus. Daarnaast worden deelnemers geacht tenminste een deel van hun onderzoek te baseren op de collecties van het IISG.