Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Nederland, Spanje en de Spaanse successieoorlog

Course
2012-2013

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

De Spaanse Successieoorlog (1702-1713) is een van de grootste oorlogen van de 17e en 18e eeuw geweest. De Republiek fungeerde lang als spil van een coalitie van mogendheden (met Engeland, Oostenrijk en Duitse vorsten) tegen Frankrijk (Lodewijk XIV) en Spanje. Het doel, een nieuw machtsevenwicht, werd bereikt, maar de Republiek sloot toch ontgoocheld vrede. Bij aanvang was zij een grote mogendheid, aan het einde bankroet. Waarom mengde de Republiek zich in een oorlog die een opvolgingskwestie als aanleiding had? Welk belang had zij daarbij? Waarom werd geen vrede gesloten toen de tegenstander tot een compromis bereid was? Hoe verging het de Nederlandse soldaten in Spanje? Wat was er publiekelijk bekend via kranten of pamfletten over deze oorlog? Waar hielden de onderhandelaars op het Utrechtse vredescongres zich mee bezig? En was de vrede de kosten waard geweest? In de schaduw van de Gouden Eeuw hebben historici de Spaanse Successieoorlog lang terzijde laten liggen. De viering in 2013 van 300 jaar Vrede van Utrecht zal daar verandering in brengen. In het werkcollege zullen we ons verdiepen in deze lang vergeten oorlog via invalshoeken als diplomatie, besluitvorming, militaire inzet, nieuws en propaganda.

Leerdoelen

  • kennis en inzicht met betrekking tot diplomatie, evenwichtspolitiek en de rol van publieke opinie ten tijde van de Republiek

  • kennis maken met een aantal (uitgegeven) bronnen

  • oefenen van mondelinge presentatie en het schrijven van een werkstuk

  • aanleren van basisvaardigheden voor het zelfstandig verrichten van onderzoek, in het bijzonder het zoeken en selecteren van literatuur, het opstellen van een onderzoeksvraag en het schrijven van een werkstuk

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • kleine opdrachten en mondelinge participatie (20 %)

  • referaat (20 %)

  • werkstuk (60 %)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van literatuur

Literatuur

  • Jonathan Israel, The Dutch Republic. Its rise, greatness and fall 1477-1806 (Oxford 1995) (relevante hoofdstukken).

  • overige literatuur wordt tijdens het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: Dr. M.A. Ebben Dr. D. Haks